Zastosowanie utrzymujących polaryzację światłowodów typu Side Hole do bezpośredniego pomiaru siły. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie utrzymujących polaryzację światłowodów typu Side Hole do bezpośredniego pomiaru siły.

Abstrakt

W pracy przedstawiono zastosowanie utrzymujących polaryzację światłowodów typu Side Hole do bezpośredniego pomiaru siły. Dla wybranych struktur tych światłowodów wyznaczono, przy pomocy Metody Elementów Skończonych i metody modów sprzężonych, czułość na siłę działającą prostopadle do osi symetrii światłowodu. Określono zależność tej czułości od poszczególnych wymiarów struktur tych światłowodów. Następnie, biorąc pod uwagę wyniki modelowania,dla wybranego światłowodu dokonano pomiaru jego czułości na siłę. Uzyskane wyniki pomiarów są zgodne z przewidywaniami teoretycznymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
OPTO-ELECTRONICS REVIEW nr 11, strony 51 - 57,
ISSN: 1230-3402
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wierzba P., Kosmowski B.: Zastosowanie utrzymujących polaryzację światłowodów typu Side Hole do bezpośredniego pomiaru siły.// OPTO-ELECTRONICS REVIEW. -Vol. 11., nr. 4 (2003), s.51-57
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi