Zastosowanie zespolonej pulsacji chwilowej w analizie układów mikrofalowych metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie zespolonej pulsacji chwilowej w analizie układów mikrofalowych metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu

Abstrakt

W artykule przedstawiono alternatywną metodę wyznaczania częstotliwości rezonansowych rezonatorów mikrofalowych na podstawie analizy ciągu próbek odpowiedzi impulsowej otrzymanego w symulacji w dziedzinie czasu (FDTD). Zastosowana metoda, bazująca na zespolonej pulsacji chwilowej (ICF), pozwala na szybką identyfikację dwóch bliskich częstotliwości w przebiegu czasowym, co pozwala skrócić analizę układów o dużej dobroci i rezonatorów dwurodzajowych oraz sprzężonych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach dostępnych w wersji elektronicznej [także online]
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1696 - 1701,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi