Zdefiniowany programowo modem krótkofalowy dla potrzeb radiokomunikacji morskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdefiniowany programowo modem krótkofalowy dla potrzeb radiokomunikacji morskiej

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję modemu do transmisji danych w paśmie krótkofalowym dla potrzeb radiokomunikacji morskiej, do realizacji którego wykorzystana została technologia radia zdefiniowanego programowo SDR (Software Defined Radio). W pierwszej części tego referatu zaprezentowano wyniki badań uzyskane na podstawie opracowanego programowego symulatora takiego urządzenia. W dalszej części przedstawiono platformę sprzętową i programową zaimplementowanego modemu. Na zakończenie przedstawiono wyniki pomiarowe wybranych bloków funkcjonalnych modemu, zrealizowane w technologii SDR. Rezultaty te wyraźnie pokazują, że modemy zrealizowane w technologii radia programowalnego mogą w pełni konkurować z istniejącymi wersjami sprzętowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr Nr 1, strony 113 - 116,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Bronk K., Stefański J.: Zdefiniowany programowo modem krótkofalowy dla potrzeb radiokomunikacji morskiej// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. Nr 1., (2007), s.113-116
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi