Zespołowa budowa ontologii z wykorzystaniem systemu OCS oraz edytora Protégé - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespołowa budowa ontologii z wykorzystaniem systemu OCS oraz edytora Protégé

Abstrakt

Konstruowanie ontologii wymaga współpracy wielu osób. W idealnej sytuacji nad pojedynczą ontologią pracować będzie duża, rozproszona społeczność tworząca tym samym wspólną reprezentację wiedzy z danej dziedziny. W publikacji zaprezentowano propozycję modelu pracy grupowej nad ontologią. Zdefiniowano model zarządzania wersjami ontologii. Przedstawiono system Ontology Creation System (OCS) oraz architekturę i implementację rozszerzenia edytora Protégé umożliwiającego zespołowe wytwarzanie ontologii na podstawie zaproponowanego modelu pracy grupowej. Omówiono również alternatywy i modyfikacje zaprezentowanego modelu.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 0 razy

Licencja

Copyright (Wydział ETI Politechniki Gdańskiej 2010)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 101 - 105,
ISSN: 1732-1166
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Boiński T., Jaworska A., Kleczkowski R., Kunowski P., Szymański J.: Zespołowa budowa ontologii z wykorzystaniem systemu OCS oraz edytora Protégé// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., (2010), s.101-105
Bibliografia: test
 1. Berners-Lee T., Hendler J., Lassila O.: The Semantic Web, Scientific American, May 2001 otwiera się w nowej karcie
 2. The Semantic Web Community Portal, http://semanticweb.org, 2008 otwiera się w nowej karcie
 3. W3C, Semantic Web, http://www.w3.org/2001/sw/, 2001
 4. W3C, OWL Web Ontology Language Overview, 2004, http://www.w3.org/TR/owl-features/ otwiera się w nowej karcie
 5. Gennari J. H., Musen M. A., Fergerson R. W., Grosso W. E., Crubézy M., Eriksson H., Noy N. F., Tu S. W.: The evolution of Protégé: An environment for knowledge-based systems development, Technical Report SMI-2002-0943, Stanford Medical Institute, 2002 otwiera się w nowej karcie
 6. Noy N. F., Fergerson R. W., Musen M. A.: The knowledge model of Protégé-2000: Combining interoperability and flexibility, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 2000 otwiera się w nowej karcie
 7. Boiński T., Budnik Ł., Jakowski A., Mroziński J., Mazurkiewicz K., OCS -domain oriented Ontology Creation System, Sejmik Młodych Informatyków, Polish Journal of Environmental Studies, Vol 18, No. 3B, 2009, s. 35-38, 2009
 8. CollabNet, http://subversion.tigris.org/, 2008 otwiera się w nowej karcie
 9. W3C, RDF/XML Syntax Specification, http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/, 2004 otwiera się w nowej karcie
 10. W3C, RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema, http://www.w3.org/TR/rdf-schema/, 2004 otwiera się w nowej karcie
 11. Knublauch H., Protégé-owl api programmer's guide, http://protege.stanford.edu/plugins/owl/api/guide.html, 2009
 12. Horridge M., Bechhofer S., The OWL API: A Java API for Working with OWL 2 otwiera się w nowej karcie
 13. Ontologies, 6th OWL Experienced and Directions Workshop, 2009 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi