Zależności między ontologiami i ich wpływ na problem integracji ontologii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zależności między ontologiami i ich wpływ na problem integracji ontologii

Abstrakt

Zarządzanie wiedzą w środowisku rozproszonym wymaga opracowania efektywnej metody integracji ontologii. W tym celu w ramach różnych prac zaproponowano wykorzystanie różnorodnych algorytmów. Między innymi zaproponowano pewne algorytmy wspomagające proces integracji ontologii oparty na metodzie kartograficznej, której główną cechą jest wykorzystanie sygnaturowej reprezentacji terminów zdefiniowanych w ontologii. Dobór odpowiednich algorytmów w procesie integracji ontologii wymaga przeanalizowania możliwych zależności między ontologiami, np. czy istnieją terminy tożsame dla wielu różnych ontologii i czy takie terminy są jednoznacznie wskazane, czy też ich tożsamość musi być wywiedziona w procesie integracji. Niniejsza praca prezentuje różne modele zależności między ontologiami. Następnie poruszone są główne problemy integracji ontologii i proponowane rozwiązanie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Bazy Danych, Struktury, Algorytmy, Metody - architektura, metody formalne i eksploracja danych : praca zbiorowa strony 331 - 340
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Zawadzka T.: Zależności między ontologiami i ich wpływ na problem integracji ontologii// Bazy Danych, Struktury, Algorytmy, Metody - architektura, metody formalne i eksploracja danych : praca zbiorowa/ ed. pod red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek Warszawa: WKŁ, 2006, s.331-340
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi