ZEUS - project of integrated transport safety system in Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZEUS - project of integrated transport safety system in Poland

Abstrakt

Polska, podobnie jak inne kraje UE, doświadcza znaczących dysproporcji pomiędzy liczbą wypadków w transporcie drogowym i pozostałych jego rodzajach. Każda z gałęzi posiada różny system zarządzania bezpieczeństwem , bazy danych, zarządców infrastruktury itp. Chociaż systemy poszczególnych rodzajów transportu tak się różnią, poprawę ich bezpieczeństwa można osiągnąć poprzez integrację i wzajemne korzystanie z dobrych - krajowych i międzynarodowych - doświadczeń. Jest to zgodne z polityką UE. Projekt ZEUS wraz ze swoim celem - budowa struktur zintegrowanego systemy bezpieczeństwa transportu w Polsce - jest przykładem takiej inicjatywy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej nr R. 49, strony 157 - 165,
ISSN: 0860-889X
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Krystek R., Michalski L., Żukowska J.: ZEUS - project of integrated transport safety system in Poland// Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. -Vol. R. 49., nr. nr 175A Specjalny (2008), s.157-165
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi