Zjawisko osmozy w systemach laminatów jednostek pływających - stanowisko badawcze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zjawisko osmozy w systemach laminatów jednostek pływających - stanowisko badawcze

Abstrakt

Artykuł dotyczy zjawiska osmozy występującej w laminatach kadłubów jednostek pływających. Omówiono w nim mechanizm degradacji osmotycznej różnych systemów laminatów, zjawisko osmozy, budowę stanowiska badawczego do oceny degradacji powierzchni laminatu poddanego oddziaływaniu osmotycznemu wody.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii strony 151 - 156
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Landowski M.: Zjawisko osmozy w systemach laminatów jednostek pływających - stanowisko badawcze// Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. praca zbiorowa pod red. W. Przybylskiego. Gdańsk: Wyd. Wydział Mechaniczny PG, 2010, s.151-156
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi