Zmiany właściwości magnetycznych stali austenitycznych eksploatowanych w kotłach energetycznych = Evolution of magnetic properties of austenite steels exploited at power plant boilers - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany właściwości magnetycznych stali austenitycznych eksploatowanych w kotłach energetycznych = Evolution of magnetic properties of austenite steels exploited at power plant boilers

Abstrakt

Opisano wyniki badań właściwości magnetycznych stali austenitycznych eksploatowanych w kotłach energetycznych. Wykazano, że warstwa zgorzeliny zawiera składniki ferromagnetyczne (magnetyt). Wykazano, iż materiał rodzimy zawiera fazy magnetyczne. Sugeruje się, iż tego typu właściwość może być wykorzystywana dla diagnozowania stopnia zdegradowania eksploatowanego materiału

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI strony 17 - 20,
ISSN:
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Augustyniak B., Chmielewski M., Piotrowski L., Głowacka M., Sablik M.: Zmiany właściwości magnetycznych stali austenitycznych eksploatowanych w kotłach energetycznych = Evolution of magnetic properties of austenite steels exploited at power plant boilers// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -., nr. nr 4=4 (2006), s.17-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi