Zmodyfikowana metoda prognozowania rezultatów nadzorowania drgań narzędzie-przedmiot obrabiany. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmodyfikowana metoda prognozowania rezultatów nadzorowania drgań narzędzie-przedmiot obrabiany.

Abstrakt

W pracy przedstawiono zmodyfikowaną metodę prognozowania rezultatów nadzorowania drgań narzędzie-przedmiot obrabiany za pomocą sterowanej programowo prędkości obrotowej wrzeciona. Istotą modyfikacji jest uwzględnienie w modelu złożoności geometrycznej narzędzia oraz efektu rozproszenia energii procesu skrawania. Podano opis dynamiki skrawania niestacjonarnego modelu obliczeniowego, oraz sposobu nadzorowania. Zamieszczono przykład prognozy komputerowej drgań w procesie frezowania, zaś wyniki badań na maszynie VMC FADAL 4020HT potwierdziły jej trafność.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Projektowanie Mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. strony 76 - 83
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Galewski M.: Zmodyfikowana metoda prognozowania rezultatów nadzorowania drgań narzędzie-przedmiot obrabiany.// Projektowanie Mechatroniczne. Zagadnienia wybrane./ ed. T. Uhl. Kraków: : Zesp.Mechatroniki Komit. Bud. Masz. PAN, Kated. Robotyki i Dynam. Bud. Masz. AGH, 2003, s.76-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi