Zmodyfikowana metoda prognozowania rezultatów nadzorowania drgań narzędzie--przedmiot obrabiany. W: Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Praca zbiorowa pod red. T. Uhla. Kraków: Kated. Robotyki i Dynam. Masz.AGH**2003 s. 125-134, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 6 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmodyfikowana metoda prognozowania rezultatów nadzorowania drgań narzędzie--przedmiot obrabiany. W: Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Praca zbiorowa pod red. T. Uhla. Kraków: Kated. Robotyki i Dynam. Masz.AGH**2003 s. 125-134, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 6 poz.

Abstrakt

W pracy przedstawiono zmodyfikowaną metodę prognozowania rezultatów nadzoro-wania drgań narzędzie-przedmiot obrabiany za pomocą sterowanej programowo prędkości obrotowej wrzeciona. Istotą modyfikacji jest uwzględnienie w mode-lu złożoności geometrycznej narzędzia oraz efektu rozproszenia energii pro-cesu skrawania. Podano opis dynamiki skrawania niestacjonarnego modelu obli-czeniowego, oraz sposobu nadzorowania. Zamieszczono przykład prognozy kompu-terowej drgań w procesie frezowania, zaś wyniki badań na maszynie VMC FADAL 4020HT potwierdziły jej trafność.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi