Źródła błędów oraz miary jakości estymacji położenia obiektów w systemach radionawigacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Źródła błędów oraz miary jakości estymacji położenia obiektów w systemach radionawigacyjnych

Abstrakt

W artykule przedstawiono źródła błędów oraz miary jakości estymacji położenia obiektów w systemach radionawigacyjnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 68 - 71,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Stefański J.: Źródła błędów oraz miary jakości estymacji położenia obiektów w systemach radionawigacyjnych// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 2-3 (2010), s.68-71
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi