Źródła finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach high-tech - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Źródła finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach high-tech

Abstrakt

Celem artykułu jest przegląd i omówienie zewnętrznych źródeł finansowania innowacji w sektorze MŚP oraz zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw high-tech na temat dostępności i wykorzystania powyższych źródeł w działalności innowacyjnej. Przeprowadzone badania wykazały, iż pomimo coraz szerszej oferty usług finansowych, wśród analizowanych przedsiębiorstw nadal najbardziej popularną formą finansowania innowacji są środki własne, a w przypadku zewnętrznych źródeł - kredyt bankowy i leasing.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa strony 77 - 85,
ISSN: 0860-6846
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lis A., Ferenc B.: Źródła finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach high-tech// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. -., nr. Nr 8(727) (2010), s.77-85
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi