Związek pomiędzy jakością informacji rynkowych a sukcesem tworzenia nowych produktów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Związek pomiędzy jakością informacji rynkowych a sukcesem tworzenia nowych produktów

Abstrakt

Wyniki badania empirycznego przeprowadzonego wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki wskazują, że jakość informacji rynkowych wykorzystywanych w rozwoju nowych produktów stanowi istotną determinantę sukcesu tego rozwoju. Na jakość tę złożyły się takie cechy jak: wiarygodność, przydatność, aktualność i kompletność informacji. W świetle rezultatów podjętego badania, każda z tych cech jest istotnie, pozytywnie powiązana z sukcesem nowego produktu

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing strony 97 - 106,
ISSN: 1234-3706
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: Związek pomiędzy jakością informacji rynkowych a sukcesem tworzenia nowych produktów// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. -., nr. Nr 272, zesz. 17 nr 2 (2010), s.97-106
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi