Związki cynoorganiczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Związki cynoorganiczne

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono ogólny przegląd technik oznaczania pochodnych cynoorganicznych w osadach dennych. Zamieszczono również szczegółowy opis metodyki oznaczania tych związków opracowanej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w Katedrze Chemii Analitycznej. Polega ona na ekstrakcji analitów za pomocą roztworu kwasu octowego i octanu sodu w metanolu z dodatkiem odczynnika kompleksującego. Ekstrakcję prowadzi się w podwyższonej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem. Odpowiednio dobrane parametry tego procesu sprawiają, że uzyskany ekstrakt pozbawiony jest znacznej części substancji przeszkadzających w dalszych etapach procedury analitycznej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Fizyczne, biologiczne i chemiczne badania morskich osadów dennych strony 444 - 459
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Radke B., Wasik A., Namieśnik J., Bolałek J.: Związki cynoorganiczne// Fizyczne, biologiczne i chemiczne badania morskich osadów dennych/ ed. pod red. J. Bolałka. Gdańsk: Wydaw. UG, 2010, s.444-459
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi