Zespół Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski

Andrzej Kulowski

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Karol Grębowski

Karol Grębowski

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. arch. Rafał Janowicz

Rafał Janowicz

dr hab. inż. arch.
Zdjęcie użytkownika dr inż. arch. Joanna Kabrońska

Joanna Kabrońska

dr inż. arch.
Zdjęcie użytkownika dr inż. arch. Bogusława Konarzewska

Bogusława Konarzewska

dr inż. arch.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. arch. Michał Kwasek

Michał Kwasek

mgr inż. arch.
Zdjęcie użytkownika dr inż. arch. Stefan Niewitecki

Stefan Niewitecki

dr inż. arch.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki

Jarosław Przewłócki

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. arch. Marek Sztafrowski

Marek Sztafrowski

dr inż. arch.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. arch. Joanna Wojtas

Joanna Wojtas

mgr inż. arch.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

Marek Wysocki

dr hab. inż. arch.

Tematyka badawcza

Ważną częścią działalności Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego są zagadnienia konstrukcji, statyki budowli, akustyki, technologii fasad kinetycznych i filtrujących, w szerokim zakresie wspierane technikami komputerowymi i modułami rozwiązań praktycznych odpowiadających współczesnym wyzwaniom i potrzebom . Program Katedry obejmuje rozwiązywanie coraz bardziej złożonych problemów projektowo- konstrukcyjnych wspieranych przez technologie IT, poczynając od najprostszych elementów konstrukcyjnych, aż do złożonych rozwiązań w różnych kontekstach projektowych. Jednym z kluczowych zagadnień Katedry jest także tzw. Projektowanie Uniwersalne.

Oferta usługowa

 • opracowanie projektów koncepcyjnych architektonicznych, budowlanych oraz dokumentacji technicznych w szerokim zakresie
 • opracowanie inwentaryzacji budowlanych
 • opracowania projektowe osiedli mieszkaniowych, projekty budowlane architektoniczne i konstrukcyjne inteligentnych budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz innych budynków ze szczególnych uwzględnieniem ich energooszczędności
 • wykonanie audytów dostępności dla obiektów użyteczności publicznej i ocena efektywności działań modernizacyjnych w obszarach przestrzeni publicznej
 • konsultacje akustyczne do projektów budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz wnętrz sal widowiskowych, wykładowych itp
 • ocena akustycznego zagrożenia środowiska w związku z funkcjonowaniem obiektów hałaśliwych
 • ekspertyzy w zakresie fizyki budowli, konstrukcji budowlanych i geotechniki

Oferta badawcza

 • problematyka architektoniczna i konstrukcyjna we współcześnie realizowanych obiektach budowlanych
 • analiza i ocena stosowanych w budownictwie technologii, technik i materiałów
 • badania dostępności obiektów i przestrzeni publicznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych
 • badanie stanu technicznego, modernizacja i odbudowa konstrukcji obiektów zabytkowych
 • mechanika gruntów
 • akustyka i architektoniczna i urbanistyczna

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 202 razy