Roman Śmierzchalski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Kierownik zespołu)

 • Zespół Automatyki Okrętowej i Metod Sztucznej Inteligencji

  1. Ewolucyjne metody planowania ścieżek przejść w środowisku niestacjonarnym; 2. Sterowanie autonomicznymi pojazdami nawodnymi; 3. Metody sterowania obiektami morskimi; 4. Projektowanie nieliniowych układów regulacji oraz automatyzacji systemu elektroenergetycznego statku.

 • Zespół Katedry Automatyki

  Mikroprocesorowe urządzenia pomiarowo-rejestrujące i systemy monitorowania wykorzystujące technologie sieciowe, systemy sterowania urządzeniami i procesami technologicznymi. Systemy sterowania w obiektach energetyki odnawialnej, skupionych i rozproszonych. Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych, procesów oraz systemów sterowania i kontroli; projektowanie interfejsów operatorskich. Systemy elektroenergetyczne i automatyki...

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • POLSPAR

  Pełnione 2008-02-07 - 2013-02-25 na stanowisku: Członek

 • Polskie Towarzystwo Niezawodności i Bezpieczeństwa

  Pełnione 2004-06-16 - 2013-02-25 na stanowisku: Członek Zarządu

 • Rada Techniczna Polskiego Rejestru Statków

  Pełnione 2002-06-12 - 2011-10-12 na stanowisku: Członek

 • Sekcja Systemów Inteligentnych Komitetu Automatyki i Robotyki PAN

  Pełnione 2003-02-06 - 2010-02-05 na stanowisku: Członek

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Recenzent Projektów

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Ocena projektów

 • Recenzent projektów

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Ocena projektów

wyświetlono 2388 razy