Wyniki wyszukiwania dla: AUDIOLOGIA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: AUDIOLOGIA

Wyniki wyszukiwania dla: AUDIOLOGIA

 • Revista de Logopedia, Foniatria y Audiologia

  Czasopisma

  ISSN: 0214-4603

 • Dithering strategy applied to tinnitus masking.

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie przedstawiono teorię wyjaśniającą zjawisko szumów usznych na gruncie akustyki, elektroniki i telekomunikacji. Spostrzeżenie, że słuch jest w istocie akustycznym układem transmisyjnym, skłania do poszukiwania interpretacji powstawania szumów usznych w ogólnej teorii spontanicznego generowania szumu w układach transmisyjnych. Sformułowana hipoteza wskazuje na istnienie pasożytniczej kwantyzacji, która pojawia się w sytuacji...

 • Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii

  Publikacja

  - Rok 2002

  Książka prezentuje opracowania, które są wynikiem kilkuletniej współpracy naukowców z dziedziny informatyki, telekomunikacji, otolaryngologii, audiologii, psychologii, pedagogiki, logopedii i foniatrii. Książka prezentuje zastosowania techniki komputerowej w dziedzinach określonych w jej tytule.

 • Digital hearing aid with time and spectral transposition.

  Publikacja

  Następstwem uruchomienia w Polsce, prowadzonych na szeroką skalę, badań przesiewowych słuchu jest konieczność zaoferowania pomocy osobom cierpiącym na niedosłuch poprzez leczenie i protetykę słuchu. Tymczasem, aktualnie oferowane rozwiązania aparatów słuchowych nie są w stanie sprostać niektórym specjalistycznym potrzebom aparatowania, m. in.: najmłodszych dzieci, osób pracujących w hałasie, pilotów wojskowych oraz osób korzystających...

 • Simulation of electric hearing - influence of simulation parameters on quality of output signal

  Publikacja

  - Rok 2006

  W środowisku programistycznym Matlab stworzono symulację słuchu elektrycznego pacjenta implantowanego. W symulacji zastosowano algorytm przetwarzania wykorzystywany w komercyjnych systemach implantów ślimakowych - CIS (Continuous Interleaved Sampling). W pracy zbadano wpływ ilości kanałów, jak i innych parametrów sygnałów wyjściowych przy zastosowaniu sygału mowy jako sygnału wejściowego symulacji.

 • Tinnitus Therapy Based on High-Frequency Linearization

  Publikacja

  - Rok 2011

  The aim of this work was to present problems related to tinnitus symptoms, its pathogenesis, hypotheses on tinnitus causes, and therapy treatments to reduce or mask the phantom noise. In addition, the hypothesis on the existence of parasitic quantization that accompanies hearing loss was recalled. The paper contains a description of experiments carried out with the application of high-frequency dither having specially formed spectral...

 • Tinnitus Therapy Based on High-Frequency Linearization Principles - Preliminary Results

  Publikacja

  - Archives of Acoustics - Rok 2012

  The aim of this work is to present problems related to tinnitus symptoms, its pathogenesis, hypotheses on tinnitus causes, and therapy treatment to reduce or mask the phantom noise. In addition, the hypothesis on the existence of parasitic quantization that accompanies hearing loss has been recalled. Moreover, the paper describes a study carried out by the Authors with the application of high-frequency dither having specially formed...

 • Telemetria odpowiedzi neuronalnych jako metoda wspomagająca dobór parametrów stymulacji przez implant ślimakowy

  Publikacja

  - Rok 2005

  Dzięki pomiarom odpowiedzi neuronalnych i możliwości wyznaczenia na tej podstawie tendencji rozkładu progów stymulacji można lepiej zaprogramować procesor mowy. Jest to niezwykle cenne zwłaszcza u pacjentów nie współpracujących podczas badań (na przykład u małych dzieci). W przypadku takich pacjentów tradycyjne, psychoakustyczne metody doboru parametrów stymulacji przez implant często zawodzą. Natomiast gdy audiolog dysponuje prawdopodobną...

 • Computer modeling of perceptual masking and its audiology applications

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie zaprezentowano podstawy perceptualne słyszenia pozwalające na stworzenie nowych modeli kodowania dźwięku, w szczególności do zastosowania w protezach słuchu.

 • Interdyscyplinarne ujęcie problemu szumów usznych i wynikające z niego technologie elektronicznego wspomagania diagnostyki i terapii.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zaproponowano interpretację zjawiska powstawania szumów usznych w oparciu o teorię kwantowania sygnału fonicznego. Wskazano na realizowane aktualnie prace nad skonstruowaniem urządzenia opartego na generowaniu szumu maskującego typu dither, pracującego na częstotliwościach ponadsłyszalnych (ultradźwiękowych). Urządzenie tego typu jest aktualnie projektowane w Politechnice Gdańskiej we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii...

 • New techniques assisting cochlear implants fitting.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono metodę telemetrii odpowiedzi neuronalnej (SoE), którą zastosowano w celu oceny amplitudy sygnału, która będzie wywoływała percepcję słuchową poprzez pobudzenie elektrod implantu ślimakowego. Jest to obiektywna metoda wyznaczania skuteczności systemów implantów ślimakowych.

 • Portal www.telewelfare.com finalistą konkursu eEurope Awards for eHealth.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia wybrane projekty telemedyczne prezentowane w finale konkursu eHealth w Irlandii. Wśród nominowanych znalazł się projekt Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. System ten został pokrótce omówiony.