Wyniki wyszukiwania dla: KONWERGECJA PLAC - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KONWERGECJA PLAC

Wyniki wyszukiwania dla: KONWERGECJA PLAC

  • Konwergencja płac w Unii Europejskiej (1995-2005)

    Publikacja

    Artykuł jest próbą oceny procesów konwergencji płac w kontekście postępującej integracji europejskiej. W szczególności, analizujemy tendencjach dotyczące relatywnych stawek płac obserwowalnych w 20 krajach UE (UE-15 oraz pięć krajów Europy Środkowo-Wschodniej) oraz 12 sektorach przemysłu przetwórczego w latach 1995-2005. Analiza konwergencji typu sigma wskazuje, że we wszystkich analizowanych sektorach zróżnicowanie płac jest najwyższe...