Wyniki wyszukiwania dla: RYNEK AKCJI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: RYNEK AKCJI

Wyniki wyszukiwania dla: RYNEK AKCJI

 • Monety kolekcjonerskie jako przykład inwestycji alternatywnych

  W artykule przedstawiono charakterystykę rynku monet kolekcjonerskich w Polsce na tle innych rodzajów rynków, takich jak np. rynek pieniężny i kapitałowy. Ponadto Autor zaprezentował wyniki badań dotyczące stopy zwrotu z inwestycji w srebrne monety kolekcjonerskie i porównał je ze stopami zwrotu na rynku akcji i na rynku skarbowych papierów dłużnych.

 • Exchange Traded Funds (ETFs) rynków wschodzących

  Publikacja

  - 2014

  ETFs są instrumentami umożliwiającymi osiąganie przez inwestorów szeregu korzyści, zwłaszcza w zestawieniu z tradycyjnymi funduszami. O wysokim zainteresowaniu ETFs świadczą rosnące rozmiary rynku. Jednak wzrost zróżnicowania ETFs i wprowadzenie na rynek funduszy syntetycznych sprawiły, że pojawiły się nowe czynniki ryzyka, które muszą zostać uwzględnione zarówno przez podmioty biorące udział w obrotach, jak i przez instytucje...

 • Magdalena Brzozowska-Woś dr inż.

  Magdalena Brzozowska-Woś jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (specjalność: systemy zarządzania). Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Reklamy (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG) oraz Podyplomowego Studium Public Relations (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). W latach 2000-2003 współpracowała z Panoramą Internetu sp. z o. o. jako specjalista ds. marketingu. Pełniła również obowiązki...

 • Rynki akcji w krajach BRIC: podobieństwa i różnice

  Publikacja

  - 2014

  Kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) stały się w ostatnich latach ważną częścią globalnego systemu gospodarczego i finansowego. Kraje te różnią się jednak istotnie pod względem osiągniętych poziomów rozwoju gospodarczego, w tym w sferze finansowej. Celem tekstu jest omówienie i porównanie zmian w krajach BRIC w pierwszych kilkunastu latach XXI w., które miały miejsce na jednej z najważniejszych części systemu finansowego,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The transformation of the Chinese stock market between 1990 and 2012

  The main purpose of this paper is to examine the transformation of the stock market in the People’s Republic of China (i.e. concentrated on stock exchanges in Shanghai and Shenzhen; the stock exchange in Hong Kong was omitted) from its beginnings in the early 1990s, through rapid development over the next two decades, up to the financial crisis of 2008 (the period examined is 1990–2012). The paper presents a short history of the...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ ogłoszenia wyników wyboru gospodarza wielkoformatowych imprez sportowych na krajowe rynki akcji

  W opracowaniu przeanalizowano czternaście wielkoformatowych imprez sportowych organizowanych w osiemnastu państwach pod względem wpływu ogłoszenia wyników wyboru gospodarza na rynki akcji w tych państwach. Ponadto podjęto próbę określenia, czy stopień rozwoju gospodarczego danego państwa może mieć wpływ na skalę oddziaływania informacji o wyborze gospodarza na krajowe rynki akcji. W tym celu dokonano wyboru jednego, najbardziej...

 • Economic significance of initial public offerings in China and India

  Rapid economic growth in China and India has attracted attention of many researchers, focusing on various social and economic factors underlying the success of these countries. One of the key components of country’s economy is financial system which consists of segments such as banking sector and equity market. The topic of initial public offerings (IPOs), one of the corporate financing sources, involving raising funds through...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym