Wyniki wyszukiwania dla: STOSUNKI MIEDZYNARODOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STOSUNKI MIEDZYNARODOWE

Wyniki wyszukiwania dla: STOSUNKI MIEDZYNARODOWE

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Kursy Online

 • Region Morza Bałtyckiego wobec wyzwań integracji europejskiej

  Publikacja

  - 2011

  Współcześnie w Regionie Morza Bałtyckiego obserwuje się tendencje związane ze wzamacnianiem wartości politycznych, gospodarczych i społecznych, a w tym relacji międzynarodowych. Państwa Regionu odpowiadają na współczesne wyzwania integracji europejskiej, dostarczając licznych przykładów wielostronnej instytucjonalnej współpracy. Rozwój spraw międzynarodowych ujawnia konieczność wspólnego rozwiązywania problemów cywilizacyjnych...

 • Kulturowo-cywilizacyjna odrębność Regionu Morza Bałtyckiego

  Publikacja

  - 2011

  Region Morza Bałtyckiego, jako przestrzeń kulturowo-cywilizacyjna ujawnia istotne cechy wyznaczające jego odrębność i stanowiące o konkurencyjności, m.in.: kondycję cywilizacyjną, stan rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego, sieć kontaktów międzynarodowych, poziom zorganizowania społecznego i politycznego, stabilizację polityczną oraz identyfikację z rzeczywistością i dokonującymi się zmianami w wymiarze globalnym. Kształtowaniu...

 • Migracje ludności we współczesnej rzeczywistości globalnej

  Publikacja

  - 2009

  Za globalne zwykło uważać się procesy które swoim zasięgiem bądź w zakresie występowania czy oddziaływania dotyczą całego świata. Znaczącym zmianom ulegają procesy ekonomiczne, społeczne i polityczne. Podlegają one przeobrażeniom jakościowym i ilościowym, tworząc nierzadko nową jakość. Jedną ze znamiennych cech rozwoju społeczeństw od zarania tworzenia się struktur organizacji społecznych i politycznych była i jest ruchliwość przestrzenna...

 • Europa Bałtycka w ładzie międzynarodowym

  Publikacja

  - 2010

  Obszar Europy Bałtyckiej (określany też jako: Region Morza Bałtyckiego, Region Bałtycki, Region Nadbałtycki) zajmuje szczególne miejsce w ładzie regionalnym współczesnej Europy. Jako przestrzeń kulturowo-cywilizacyjna wyznaczana przez cywilizacyjną rolę Morza Bałtyckiego stanowi obszar rozwoju społecznego, politycznego i gospodarczego. Obejmuje ona kraje położone w obrębie Morza Bałtyckiego o znaczącym zróżnicowaniu pod względem...

 • Globalizacja jako czynnik determinujący współczesne stosunki międzynarodowe

  Publikacja

  - 2006

  Jedną z podstawowych prawidłowości współczesnych przeobrażeń stosunków międzynarodowych jest proces globalizacji. Przeobrażenia nauki i techniki szczególnie zakresie środków transportu i technik komunikacji wpłynęły na nową jakość życia kształtując postawy i zachowania tak jednostek, jak i całych społeczności. Zauważa się wiele prawidłowości wyznaczających nową jakość w takich dziedzinach, jak ekonomia, kultura, polityka. Dziedziną...

 • Zjawisko emigracji jako przejaw współczesnych przemian globalnych

  Publikacja

  - 2007

  Jedną z cech współczesnych przemian globalnych jest zjwisko migracji. Powoduje ono istotne skutki ekonomiczne, społeczne, kulturowe i polityczne tak dla kraju osiedlenia, jak i wychodźstwa. Mieści się też w sferze regulacji międzynarodowych.