Wyniki wyszukiwania dla: SYGNAŁY SZEROKOPASMOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYGNAŁY SZEROKOPASMOWE

Wyniki wyszukiwania dla: SYGNAŁY SZEROKOPASMOWE

 • Pole akustyczne źródeł szerokopasmowych i ich zespołów

  Publikacja

  Współczesne systemy komunikacyjne i echolokacyjne w coraz szerszym zakresie korzystają z sygnałów specjalnych o korzystnych własnościach autokrelacyjnych. W zastosowaniach akustycznych sygnały takie nie są wąskopasmowe, co powoduje potrzebę nowego spojrzenia na pola anten promieniujących i odbierających, ze względu na zniekształcenia liniowe, jakim ulegają w polu sygnały szerokopasmowe. Referat wskazuje na mający miejsce...

 • General analysis of braodband signal spatial filtration.

  Przedstawiono ogólną metodę wyznaczania charakterystyk kierunkowych filtrów przestrzennych dla hydroakustycznych sygnałów przestrzennych. Omówiono wpływ szerokości widma odbieranych sygnałów na szerokość wiązki i poziom listków bocznych. Pokazano skutki oszczędnych metod filtracji przestrzennej stosowanych przy odbiorze sygnałów wąskopasmowych, gdy odbierane są sygnały szerokopasmowe.

 • Detection of broadband signals in the field of aperture and array systems.

  Publikacja

  - HYDROACOUSTICS - Rok 2003

  Anteny i szyki anten w dolnopasmowych systemach hydroakustycznych wnoszą istotne zniekształcenia liniowe wpływające na możliwości detekcji sygnałów szerokopasmowych. W artykule analizowany jest charakter takich zniekształceń metodą przestrzenno - czasowych odpowiedzi impulsowych. Sygnał odbierany w różnych kierunkach przestrzeni poddano filtracji na dwa sposoby z filtrem dopasowanym do sygnału nadawanego i filtrem dopasowanym...

 • Szerokopasmowe właściwości energoelektronicznych elementów indukcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przetwarzanie energii we współczesnych układach energoelektronicznych odbywa się przy coraz wyższych częstotliwościach przełączeń. Ze względu na występujące coraz wyższe harmoniczne oraz dodatkowe zjawiska związane z kompatybilnością elektromagnetyczną, analizy pracy tych układów jest wymagana w coraz szerszym paśmie częstotliwości. Zaprezentowany szerokopasmowy model obwodowy elementów indukcyjnych stosowanych w układach energoelektronicznych...