Wyniki wyszukiwania dla: analiza sygnalu - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: analiza sygnalu

Wyniki wyszukiwania dla: analiza sygnalu

 • Analiza sygnału

  Kursy Online
  • K. Wrzask

  Analiza sygnału: laboratorium prowodzone dla  Informatyki Stosowanej, potrzebne oprogramowanie: MathematicaOczywiście istnieje możliwość zapisania się na kurs przez innych studentów w celu przeglądania zamieszczonych materiałów.Kontakt: klaudiawrzask@google.com

 • Wavelet analysis for damage identification in composite structures

  Publikacja

  - Rok 2007

  w pracy zaproponowano metodę analizy sygnalu opartą o transformatę falkową, pozwalajacą na identyfikcaje pęknięcia zmęczeniowego w jednowymiarowych elementach konstrukcyjnych wykonanych z materialow kompozytowych

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zaawansowane Przetwarzanie Sygnału

  Kursy Online
  • A. Szewczyk
  • J. Smulko

  Przedmiot prezentuje wybrane metody przetwarzania sygnałów w bardzo szerokim obszarze zastosowań. Ilustruje najnowsze osiągnięcia w tym zakresie, wsparte wybranymi publikacjami. Zajęcia są podzielone na wykład (15 h) i seminarium (15 h). Podstawowe pojęcia dotyczące cyfrowego przetwarzania sygnałów, zalecana literatura Analiza widmowa gęstość widmowa mocy, widmo falkowe, polispektra i gęstość widmowa mocy skrośnej Efekty...

 • Novel approaches to wideband speech coding

  Publikacja

  Dwie metoda kodowania szerokopasmowego mowy zostały zaprezentowane. W pierwszej metodzie wykorzystano algorytm kompresji i ekspansji czasowej sygnału mowy, pozwalający na kodowanie szerokopasmowe sygnału mowy z wykorzystaniem ustandaryzowanych kodeków. Metoda ta jest przewidziana do zastosowania w adaptacyjnych algorytmach kodowania mowy. Drugie z proponowanych rozwiazan dotyczy nowej metody estymacji obwiedni widma sygnalu mowy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Matematyczne zagadnienia analizy sygnału

  Kursy Online
  • R. Krawczyk

 • Matematyczne zagadnienia analizy sygnału

  Kursy Online
  • J. Signerska-Rynkowska
  • A. Bartłomiejczyk
  • B. Mielewska

  Matematyczne zagadnienia analizy sygnału Prowadzący (odpowiedzialny za przedmiot): Justyna Signerska-Rynkowska Kierunek: Matematyka, Specjalność - Matematyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne

 • Matematyczne zagadnienia analizy sygnału 2022/23

  Kursy Online
  • R. Krawczyk

 • Matematyczne Zagadnienia Analizy Sygnału 2023/24

  Kursy Online
  • R. Krawczyk

 • Zaawansowane Techniki Przetwarzania Sygnału - Nowy kopiuj 3

  Kursy Online
  • A. Szewczyk
  • J. Smulko

  Podstawowe pojęcia dotyczące filtracji cyfrowej (w tym próbkowanie nierównomierne), analiza widmowa (estymacja gęstości widmowej mocy, widma wyższych rzędów), zjawisko rezonansu stochastycznego, filtr Wienera i Kalmana, liniowa i nieliniowa filtracja adaptacyjne, analiza czasowo-częstotliwościowa, metody odszumiania sygnałów, metody regresji i detekcji według algorytmów PCA i SVM, metody kodowania sygnałów audio i video, modem...

 • Głębokie przetwarzanie tekstu i sygnału mowy 2022

  Kursy Online
  • S. Cygert
  • S. Zaporowski
  • P. Szczuko

 • Głębokie przetwarzanie tekstu i sygnału mowy 2023

  Kursy Online
  • S. Cygert
  • S. Zaporowski
  • P. Szczuko
  • A. Harasimiuk

 • Noise reduction in audio employing spectral unpredictability measure and neural net.

  Publikacja

  modelu psychoakustycznym zostały przedyskutowane. Uczący się algorytm decyzjny, działający w opraciu o sztuczną sieć neuronową wykorzystany został w klasyfikacji składowych na pasożytnicze i użyteczne. Przedstawiona została również nowa iteracyjna procedura obliczania progu maskowania. W pracy zawarte zostały wyniki eksperymentów, oraz konkluzje odnoszące się do przedstawionych algorytmów.

 • High accuracy and octave error immune pitch detection algorithms.

  Publikacja

  W publikacji przedstawiona została metoda poprawiająca dokładność estymacji częstotliwości podstawowej dźwięków naturalnych i syntetycznych. Opracowany algorytm wykorzystuje sztczną sieć neuronową. Dodatkowo przedstawiony został algorytm zoptymalizowany pod kątem błędów oktawowych, operujący w dziedzinie częstotliwości. Przedstawiona metoda jest bardzo skuteczna zarówno dla sygnałów harmonicznych o znaczącej energii poszczególnych...

 • Processing of musical data employing rough sets and artificial neural networks

  Publikacja

  Artykuł opisuje założenia systemu automatycznej identyfikacji muzyki i dźwięków muzycznych. Dokonano przeglądu standardu MPEG-7, ze szczególnym naciskiem na parametry opisowe dźwięku. Przedyskutowano problemy analizy danych audio, związane z zastosowaniami wykorzystującymi MPEG-7. W oparciu o eksperymenty przedstawiono efektywność deskryptorów niskiego poziomu w automatycznym rozpoznawaniu dźwięków instrumentów muzycznych. Przedyskutowano...

 • MPEG-7-based low level descriptor effectiveness in the automatic musical sound classification.

  Publikacja

  Celem referatu jest określenie, które z parametrów opisowych MPEG-7 są najbardziej przydatne w klasyfikacji dźwięków instrumentów muzycznych. Określana jest wysokość dźwięku a następnie wyznaczane są wartości parametrów zawartych w standardzie MPEG-7. Otrzymany wektor parametrów poddawany jest analizie statystycznej w celu wyeliminowania danych nadmiarowych. Do celów automatycznej klasyfikacji i testów zaprojektowano dwa systemy...

 • Processing of musical data employing rough sets and artificial neural networks

  Publikacja

  Artykuł opisuje założenia systemu automatycznej identyfikacji muzyki i dźwięków muzycznych. Dokonano przeglądu standardu MPEG-7, ze szczególnym naciskiem na parametry opisowe dźwięku. Przedyskutowano problemy analizy danych audio, związane z zastosowaniami wykorzystującymi MPEG-7. W oparciu o eksperymenty przedstawiono efektywność deskryptorów niskiego poziomu w automatycznym rozpoznawaniu dźwięków instrumentów muzycznych. Przedyskutowano...

 • Badanie wektora parametrów do automatycznego rozpoznawania stylów muzycznych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono badania nad doborem parametrów w wektorze cech, służącego do automatycznego rozpoznawania stylu utworów muzycznych. W celu przeprowadzenia eksperymentów zbudowano bazę danych muzycznych zawierającą fragmenty utworów z kilkuset płyt kompaktowych. Zgromadzone utwory przydzielono do odpowiednich stylów muzycznych, wykorzystując w tym celu format danych zawarty na płytach kompaktowych, służący do opisu płyt...

 • Wielokanałowy system akwizycji sygnałów wolnozmiennych

  W artykule zaprezentowano urządzenie służące do pomiaru szesnastu sygnałów napięciowych wolnozmiennych. Przeznaczeniem zaprojektowanego urządzenia jest ułatwienie czynności serwisowych nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Informacja o stanie napięć w kluczowych punktach układu (często dostępnych poprzez złącze diagnostyczne) pozwala w sposób natychmiastowy ocenić powód usterki. Założeniem projektowym było utrzymanie niskiej ceny...