Wyniki wyszukiwania dla: chlodnictwo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: chlodnictwo

Wyniki wyszukiwania dla: chlodnictwo

 • Stosowanie rur gęstożebrowanych w poziomych skraplaczach płaszczowo-rurowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zwrócono uwagę na możliwości poprawy wymiany ciepła w poziomych skraplaczach płaszczowo-rurowych dzięki zastosowaniu w ich konstrukcji rurek gęstożebrowanych. Przedstawiono wyniki badań cieplno-przepływowych modelowego skraplacza takiej konstrukcji typ K 15-70 oraz prototypowego skraplacza przemysłowego typ FSPR 20-4-A. W obu przypadkach zastosowanie rur gęstożebrowanych pozwoliło znacznie poprawić wskaźniki cieplno-konstrukcyjne...

 • Zaleganie skroplin na powierzchni rur gęstożebrowanych

  W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy w zakresie skraplania na rurach poprzecznie ożebrowanych. Zwrócono uwagę na wpływ gęstości ożebrowania na zjawisko zalegania skroplin w kanałach międzyżebrowych tego typu rur. Jednym ze sposobów ułatwiających spływ cieczy z powierzchni rur o dużej gęstości żeber jest zastosowanie specjalnej wzdłużnej płetwy drenującej. Dla oceny skuteczności jej działania przeprowadzono badania modelowe...

 • Wykorzystanie odzysku ciepła z instalacji chłodniczych w przetwórstwie spożywczym

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiono ideę, metody realizacji i możliwości odzysku ciepła z układów chłodniczych zainstalowanych w takich obiektach, jak zakłady przemysłu mięsnego. Opisano wymienniki do odzysku ciepła i zbiorniki buforowe do jego akumulowania.

 • Odzysk ciepła z instalacji chłodniczych w przemyśle owocowo-warzywnym

  Przedstawiono ideę, metody realizacji i możliwości odzysku ciepła z układów chłodniczych zainstalowanych w takich obiektach, jak zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego. Opisano wymienniki do odzysku ciepła i zbiorniki buforowe do jego akumulowania.

 • Koszty eksploatacyjne sprężarek chłodniczych

  Wielkością charakteryzującą efektywność sprężarki przy uwzględnieniu jej pracy przy zmiennych parametrach otoczenia jest europejski wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio). Wskaźnik ten obliczany jest z uwzględnieniem zmiany temperatury otoczenia, zapotrzebowania wydajności chłodniczej oraz czasu pracy sprężarek w ciągu roku. W artykule przedstawiono przykład doboru sprężarek...

 • Stosowanie rur gęstożebrowanych w poziomych skraplaczach płaszczowo-rurowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zwrócono uwagę na możliwości poprawy wymiany ciepła w poziomych skraplaczach płaszczowo-rurowych dzięki zastosowaniu w ich konstrukcji rurek gęstożebrowanych. Przedstawiono wyniki badań cieplno-przepływowych modelowego skraplacza takiej konstrukcji typ K 15-70 oraz prototypowego skraplacza przemysłowego typ FSPR 20-4-A. W obu przypadkach zastosowanie rur gęstożebrowanych pozwoliło znacznie poprawić wskaźniki cieplno-konstrukcyjne...

 • Gazy nieskraplające się w urządzeniu chłodniczym.

  Publikacja

  Omówiono wpływ obecności gazów nieskraplających się (głównie powietrza na podstawowe parametry pracy urządzenia chłodniczego. Przedstawiono konsekwencje natury eksploatacyjnej, jakie niesie za sobą nadmiar ilości takich gazów w instalacji. Zwrócono uwagę na wpływ obecności powietrza na stan techniczny sprężarki oraz na warunki przenoszenia ciepła, przede wszystkim w skraplaczu. Wskazano sposób wykrywania obecności gazów nieskraplających...

 • 50 lat ''CHŁODNICTWA'' na Politechnice Gdańskiej.

  Przedstawiono 50-letnią historię kształcenia w dziedzinie chłodnictwa na Politechnice Gdańskiej. Omówiono ważniejsze dokonania naukowo-badawcze, w tym tematykę prac doktorskich pracowników tworzących Katedrę a następnie Zespół Chłodnictwa. Sporo uwagi poświęcono osiągnięciom dydaktycznym poprzez kształcenie na unikalnej w kraju specjalności ''Systemy, Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne''. Omówiono dokonania ostatnich lat w...