Wyniki wyszukiwania dla: estymacja parametryczna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: estymacja parametryczna

Wyniki wyszukiwania dla: estymacja parametryczna

 • Parametryczna estymacja widma lokalnie stacjonarnych procesów losowych

  Publikacja

  - Rok 2019

  W niniejszej pracy doktorskiej opisano nowe metody estymacji widmowej gestosci mocy niestacjonarnych procesów stochastycznych. Przedstawione w rozprawie rozwiazania, takie jak dwukierunkowy algorytm drabinkowy z zapominaniem wykładniczym oraz metoda usredniania modeli umozliwiaja precyzyjna estymacje charakterystyk widmowych. Przeprowadzone symulacje potwierdziły, ze opracowane algorytmy daja zadowalajace rezultaty zarówno w przypadku...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Non-quadratic quality criteria in parameter estimation of continuous-time models

  W pracy wykorzystuje się procedury estymacji parametrycznej do identyfikacji modeli z czasem ciągłym. Rozważane algorytmy minimalizują wskaźnik jakości w postaci sumy lub całki wartości bezwzględnej błędu predykcji. Zastosowanie techniki zmiennych instrumentalnych umożliwia ponadto znaczące polepszenie dokładności ocen parametrów, a wprowadzony do w procedur estymacji mechanizm ważenia błędów predykcji pozwala identyfikować modele...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Identyfikacja ciągłoczasowych modeli obiektów niestacjonarnych

  W pracy przedstawiono metody estymacji parametrycznej liniowych modeli obiektów niestacjonarnych. Dynamikę obiektów identyfikacji modelowano za pomocą równań różniczkowych zwyczajnych o znanym rzędzie. Ponieważ klasyczne algorytmy estymacji parametrycznej nadają się do przetwarzania danych rejestrowanych w sposób dyskretny, rozważono i porównano różne techniki dyskretnej aproksymacji modeli z czasem ciągłym. W szczególności zastosowanie...

 • Parameter and delay estimation of linear continuous-time systems

  In this paper the problem of on-line identification of non-stationary delay systems is considered. Dynamics of supervised industrial processes is usually described by ordinary differential equations. Discrete-time mechanization of their continuous-time representations is based on dedicated finite-horizon integrating filters. Least-squares and instrumental variable procedures implemented in recursive forms are applied for simultaneous...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Parameter and delay estimation of linear continuous-time systems

  Publikacja

  In this paper the problem of on-line identification of non-stationary delay systems is considered. Dynamics of supervised industrial processes is described by ordinary differential equations. Discrete-time mechanization of their continuous-time representations is based on dedicated finite-horizon integrating filters. Least-squares and instrumental variable procedures implemented in recursive forms are applied for simultaneous identification...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nonquadratic quality indices in estimation, approximation and control

  Publikacja

  - Rok 2003

  Zaproponowano wykorzystanie niekwadratowych miar jakości w zagadnieniach estymacji parametrów modeli, aproksymacji funkcji okresowych oraz syntezy układów sterowania. Rozważono funkcje celu w postaci ważonych sum lub całek wartości bezwzględnej błędu predykcji. Ponieważ tego typu wskaźniki jakości są w swoich ekstremach nieróżniczkowalne, zadanie minimalizacji funkcji celu rozwiązano stosując iteracyjny algorytm kolejnych przybliżeń....