Nonquadratic quality indices in estimation, approximation and control - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nonquadratic quality indices in estimation, approximation and control

Abstrakt

Zaproponowano wykorzystanie niekwadratowych miar jakości w zagadnieniach estymacji parametrów modeli, aproksymacji funkcji okresowych oraz syntezy układów sterowania. Rozważono funkcje celu w postaci ważonych sum lub całek wartości bezwzględnej błędu predykcji. Ponieważ tego typu wskaźniki jakości są w swoich ekstremach nieróżniczkowalne, zadanie minimalizacji funkcji celu rozwiązano stosując iteracyjny algorytm kolejnych przybliżeń. Zbieżność procedury iteracyjnej wykazano formułując i dowodząc stosowny lemat. Własności opisanego algorytmu zilustrowano na przykładach numerycznych. W metodzie identyfikacji obiektów niestacjonarnych badany algorytm umożliwił poprawne śledzenie zmian parametrów modelu, w sytuacji gdy przetwarzane dane pomiarowe zawierały błędy grube. Stosując natomiast procedurę iteracyjną do rozwiązania nieciągłej funkcji okresowej w szereg trygonometryczny zredukowano występujący w klasycznym ujęciu Fourierowskim efekt Gibbsa. Wreszcie wykorzystanie zaproponowanego algorytmu do strojenia regulatora PID znacząco uprościło syntezę układu regulacji automatycznej. Użyteczność opisanego podejścia wykazano porównując otrzymane wyniki symulacji z odpowiednimi wynikami uzyskanymi przy użyciu klasycznej metody najmniejszych kwadratów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2003. Międzyzdroje, Poland, 25-28 August 2003 strony 277 - 282
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kozłowski J.: Nonquadratic quality indices in estimation, approximation and control// Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2003. Międzyzdroje, Poland, 25-28 August 2003/ ed. R. Kaszyński Szczecin: Inst. Control Eng. Tech. Univ., 2003, s.277-282
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi