An improved high-speed residue-to-binary converter based on the chinese remainder theorem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

An improved high-speed residue-to-binary converter based on the chinese remainder theorem

Abstrakt

w pracy zaprezentowano nowy szybki konwerter z systemu resztowego do systemu binarnego. Projekcje ortogonalne wyznaczane są przy użyciu funkcji logicznych pięciu zmiennych. Suma projekcji obliczana jest z zastosowaniem drzewa Wallace'a. Wektor sumy i wektor przeniesienia są dzielone na segmenty tak aby liczba reprezentowana łącznie przez obydwa segmenty o młodszych wagach nie przekraczała zakresu systemu resztowego,M. Bity segmentów o starszych wagach są dodawane w małym sumatorze binarnym, którego wyjście jest redukowane modulo M. Ponieważ łączna suma nie przekracza 2M jest możliwe użycie efektywnego dwuoperandowego sumatora modulo M.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 53, strony 72 - 75,
ISSN: 2450-2855
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Czyżak M.: An improved high-speed residue-to-binary converter based on the chinese remainder theorem// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 53., nr. nr 4 (2007), s.72-75
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi