Wyniki wyszukiwania dla: inspekcje oprogramowania - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: inspekcje oprogramowania

Wyniki wyszukiwania dla: inspekcje oprogramowania

 • Jakub Miler dr inż.

  Kariera akademicka: 2000: mgr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, praca pt. "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", promotor prof. Janusz Górski 2005: dr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, rozprawa pt. "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis", obroniona z wyróżnieniem, dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka, promotor prof. Janusz Górski Zainteresowania...

 • Metoda wykrywania anomalii w wybranych modelach systemów informatycznych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy zaproponowano nową metodę inspekcji ukierunkowaną na wykrywanie defektów w diagramach UML powstających we wczesnych etapach procesu wytwarzania oprogramowania. Mechanizm detekcji defektów został oparty na pomyśle wykorzystania podejścia HAZOP (ang. Hazard and Operability Study) znanego z dziedziny systemów związanych z bezpieczeństwem. Podstawowymi elementami tego mechanizmu są systematyka procesu kontroli i wykrywania...

 • Empirical evaluation of reading techniques for UML models inspection

  Artykuł przedstawia eksperyment, w ramach którego porównane zostały trzy techniki czytania (ad hoc, UML-HAZOP oraz podejście scenariuszowe) zastosowane do inspekcji modeli obiektowych. UML-HAZOP jest techniką czytania wywodzącą się z dziedziny systemów krytycznych, związanych z bezpieczeństwem. W publikacji opisano technikę UML-HAZOP oraz jej różne warianty wykorzystane w eksperymencie. Przedstawiono projekt, sposób przeprowadzenia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Eksperymentalne porównanie inspekcji UML-HAZOP z przeglądem niestrukturalnym.

  Publikacja

  Artykuł opisuje eksperyment przeprowadzony w warunkach akademickich, z udziałem studentów Politechniki Gdańskiej. Celem eksperymentu było porównanie dwóch technik przeglądowych: inspekcji opartej na metodzie UML-HAZOP oraz zwykłego przeglądu niestrukturalnego. W ramach porównania obu technik dokonano oceny ich skuteczności i wydajności. Metodę UML-HAZOP poddano ponadto dodatkowej ocenie uczestników za pomocą anonimowych ankiet....

 • Tool support for detecting defects in object-oriented models

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł przedstawia nową metodę analityczną UML-HAZOP oraz narzędzie wspomagające jej stosowanie. Metoda ukierunkowana jest na wykrywanie defektów we wczesnych fazach wytwarzania oprogramowania i koncentruje się na powszechnie stosowanych modelach opartych na metodyce obiektowej.

 • Experimental comparison of UML-HAZOP inspection and non-structured review

  Publikacja

  Artykuł przedstawia eksperyment przeprowadzony na Politechnice Gdańskiej mający na celu porównanie dwóch technik przeglądowych. Poszczególne rozdziały zawierają: ogólne omówienie tematyki przeglądów i inspekcji, przedstawienie metody UML-HAZOP, opis przebiegu eksperymentu oraz uzyskanych rezultatów.

 • Development and validation of a HAZOP-based inspection of UML models

  Publikacja

  Artykuł prezentuje technikę inspekcji ukierunkowaną na wykrywanie defektów w modelach UML. Technika ta została opracowana poprzez adaptację HAZOP - metody szeroko stosowanej w dziedzinie systemów związanych z bezpieczeństwem. Wykorzystano podstawową koncepcję HAZOP (zastosowanie ogólnych słów kluczowych do wykrywania pełnej listy anomalii związanych z danym fragmentem modelu) do systematycznego wygenerowania list kontrolnych dla...