Sylwia Sieracka - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 4

  • Kategoria
  • Rok
  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
  • Współpraca uczelnia-firma z punktu widzenia firmy - studium przypadku
    Publikacja

    - Rok 2020

    Rozdział w monografii dot. aktualnej sytuacji na polu współpracy uczelnia-firma. W rozdziale poruszono zagadnienie rozwoju komunikacji jako szansę zacieśnienia i rozwoju współpracy firmy z uczelnią. Aby poprawić tę kooperację należy poznać potrzeby firmy i możliwości uczelni. W tym celu przeprowadzono badanie ankietowe w firmie, doko-nując wstępnego rozeznania i oceny ewentualnych szans w zakresie współpracy.

wyświetlono 282 razy