Tadeusz Połoński - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

Lista recenzowanych prac

 • Projektowanie i synteza nowych chiralnych bloków budulcowych; różne sposoby otrzymywania

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Renata Siedlecka - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny - 2013

 • Nowe zastosowania alkaloidów kory chinowej do rozpoznania i różnicowania molekularnego

  Praca habilitacyjna

  dr Karol Kacprzak - Uniwersytet im. A. Mickiewicza,Wydział Chemii, Poznań, - 2011

 • Oznaczenia konfiguracji absolutnej związków konformacyjnie labilnych

  Praca habilitacyjna

  dr Marcin Kwit - Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Chemii, Poznań - 2011

 • Badania relacji pomiędzy obrazem fizycznym a strukturą cząsteczki. Struktura molekularna wybranych układów organicznych, głównie heterocyklicznych, w oparciu o dane NMR zmierzone oraz obliczone

  Praca habilitacyjna

  dr Ryszard Nazarski - Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - 2011

 • Kompleksy metali przejściowych jako chromofory pomocnicze w badaniach strukturalnych z zastosowaniem dichroizmu kołowego

  Praca habilitacyjna

  dr Jadwiga Frelek - Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa - 2000

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab Bartłomiej Furman - 2012

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab Jarosław Jaźwiński - 2012

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab Jadwiga Frelek - 2006

wyświetlono 1317 razy