Tadeusz Połoński - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 36

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2016
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
 • 2,4,6-Trimethylbenzamide.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Analiza rentgenograficzna monokryształu 2,4,6-trimetylobenzamidu wykazała, że cząsteczki imidu oddziałują ze sobą poprzez wiązania wodorowe typu N-H...O=C tworząc motyw C(4). Takie uporządkowanie cząsteczek w sieci krystalicznej jest dodatkowo stabilizowane poprzez słabe oddziaływanie typu N-H...pi pomiędzy atomem syn-H grupy amidowej a pierścieniem aromatycznym. Wzajemne ułożenie grupy amidowej i pierścienia aromatycznego jest...

 • N,N' -Bis(2-pirydyl)benzene-1,2-diamine.
  Publikacja

  - Rok 2004

  N,N' -Bis(2-pirydylo)benzeno-1,2-diamina na skutek zahamowania swobodnej rotacji wokół częściowo podwójnego wiązania C-N pomiędzy resztami aminową oraz pirydynową może przyjąć dwie konformacje. Konformacja E jest stabilizowana przez cykliczne wiązanie wodorowe pomiędzy protonem grupy aminowej i atomem azotu pirydyny (N-H...N); tworzy się centrosymetryczny motyw typu pierścienia ośmioczłonowego. Druga konformacja Z charakteryzuje...

 • Optical activity of benzophenone and thiobenzophenone generated by spontaneous crystallization and inclusion complexation with cholic acid.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Otrzymano związki inkluzyjne benzofenonu i jego tioanalogu z kwasem cholowym. W zależności od stosowanej metody syntezy kompleksów inkluzyjnych benzofenonu powstawały one w dwóch różnych postaciach polimorficznych. Jedna z nich wykazuje istnienie cząsteczek gościa w czterech konformacjach, przy czym dominuje konformer o helikalności M. Struktura krystalograficzna kompleksu tiobenzofenonu z kwasem cholowym ujawniła obecność tylko...

 • Optical activity of the guest azobenzene molecule generated by inclusion complexation with steroidal bile acids.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Zsyntetyzowano krystaliczne kompleksy inkluzyjne azobenzenu z kwasami cholowym i deoksycholowym. Otrzymane związki inkluzyjne poddano badaniom przy wykorzystaniu spektroskopii dichroizmu kołowego w fazie stałej (KBr). Dodatni efekt Cottona, odpowiadający niskoenergetycznemu przejściu elektronowemu n-pi*, skorelowano z helikalnością M,M skręconej cząsteczki azobenzenu. Ponadto w celach porównawczych zmierzono dichroizm kołowy w...

 • Planar chiral dianthranilide and dithiodianthranilide molecules: optical resolution, chiroptical spectra, and molecular self-assembly.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Chiralny planarnie diantranilid został rozdzielony na enancjomery przy użyciu chlorku (-)-(1S,4R)-kamfanoilu. Konfigurację absolutną (S)-enancjomeru ustalono na podstawie analizy rentgenograficznej monokryształu jego N,N'-dikamfoilopochodnej. Natomiast rozdział ditiodiantranilidu na enancjomery przeprowadzono poprzez tworzenie związków inkluzyjnych z (R,R)-1,2-diaminocykloheksanem. Otrzymanemu w ten sposób enancjomerowi przypisano...

 • (S)-N-Nitrosoazetidine-2-carboxylic acid.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Analiza rentgenograficzna monokryształów kwasu (S)-N-nitozoazetydyno-2-karboksylowego wykazała, że reszta N-nitrozoaminowa przyjmuje konfigurację E. Azetydynowy atom azotu jest nieznacznie piramidalny. Cząsteczki w sieci krystalicznej oddziałują ze sobą poprzez wiązania wodorowe pomiędzy atomem tlenu grupy nitrozowej i atomem wodoru grupy karboksylowej, tworząc polimeryczny łańcuch.

Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 1290 razy