Teresa Olszewska - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prowadzone zajęcia

Lista recenzowanych prac

 • Związki kompleksowe jonów metali 11 i 12 grupy układu okresowego z zasadami Schiffa zawierającymi pierścień imidazolowy lub pirydynowy

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Stereoselektywne reakcje jonów enolanowych pochodnych butanodiacetalowych i ich zastosowanie w syntezie disparluru i monachaluru

  Praca doktorska

  mgr Adam Piotr Drop - Uniwersytet Opolski - 2017

 • Heteroleptyczne tri-tert-butoksysilanotiolany kobaltu z jedno- i dwudonorowymi ligandami azotowymi. Synteza i charakterystyka strukturalna otrzymanych związków

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2011

 • Testowanie standartowych procedur imidyzacji w syntezie nowych pochodnych kwasu 3,4,9,10-perylenotetrakarboksylowego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2011

 • Tris(2,6-diizopropylofenoksy)silanotiolany imidazoliowe

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2011

wyświetlono 2007 razy