Tomasz Dziubich - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Wykonane projekty badawcze i celowe

Internetowa platforma integracji danych i współpracy medycznych zespołów badawczych dla potrzeb ośrodków udarowych 2013 -  2016

MAYDAY EURO 2012  Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń – zadanie (Rozwój algorytmów i budowa aplikacji wspomagających badania medyczne),   2008-2012

Rozwój metodologii wytwarzania aplikacji użytkowych w przestrzeniach bazowych” – 2007-2010

Opracowanie i uruchomienie zdecentralizowanego systemu monitorowania stanu kontenerów chłodzonych

Rozwój środowisk przetwarzania zespołowego zapewniających obsługę sytuacji wyjątkowych” – 2005-2007

Inne

Nagroda GrandPrix na Targach Technicon Innowacje 2012 za MedEye – aplikacja wspomagania badań medycznych
Certyfikat P2F zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2
Udział w projekcie WiComm Transfer - - transfer wiedzy i  wzmocnienie powiązań sfery nauki z przedsiębiorstwami branży ICT/ETI poprzez system staży
Wdrożenia: (Kryptograficzne zabezpieczenie upgrade-u oprogramowania układów  mikroprocesorowych, Minimalna inicjalizacja systemu Linux w środowisku wbudowanym z użyciem języka dynamicznego.)
Mentor w programie „Zdolni z Pomorza”

 

 

wyświetlono 1600 razy