Centrum Edukacji Niestacjonarnej - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Centrum Edukacji Niestacjonarnej

Filtry

wszystkich: 8

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2004
 • Impact of technology on learning paradigms and teaching practices
  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł stara się omówić różne kwestie dotyczące wpływu technologii na proces nauczania poprzez zaprezentowanie określonych przykładów. Jest próbą sformułowania ogólnych wniosków oraz zweryfikowania kontrowersyjnych opinii.

 • Kształcenie na odległość - możliwości finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedmiotem artykułu jest ukazanie z jakich źródeł w ramach funduszy strukturalnych pozyskać konieczne środki na realizację projektów z sektora edukacji na poziomie wyższym, w tym na kształcenie na odległość. Zaprezentowano projekt KNOW - Kształcenie na odległość wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim, który jest pierwszym tego rodzaju projektem aplikującym do funduszy strukturalnych przygotowanym przez...

 • Metody ewaluacji kursów internetowych - przykłady projektów UE.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Od 1997 Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej bierze udział w projektach UE, które dotyczą kształcenia na odległość. Nie wszystkie z tych projektów dają w efekcie wysokiej jakości produkty. Główna przyczyna tkwi w pomijaniu procedur jakości, które bądź w ogóle nie są brane pod uwagę, albo pojawiają się zbyt późno. W artykule zaproponowano procedury określające jakość kursów na odległość na przykładzie doświadczeń...

 • Metody udostępniania materiałów multimedialnych w sieciach LAN i WAN.
  Publikacja

  W referacie przedstawiono możliwości wzbogacania treści edukacyjnych dzięki wykorzystaniu technik multimedialnych. Uzupełnienie materiału edukacyjnego w postaci plików audio oraz wideo daje zupełnie nową jakość . Opisano jak stworzyć taki materiał, jaki jest potrzebny do realizacji oraz jak bardzo czasochłonny jest ten proces. Wnioski i spostrzeżenia zostały przedstawione na podstawie praktycznej realizacji wykładu dot. Systemu...

 • Model szkolenia "Blended learning" z wykorzystaniem platformy Oracle I-learning.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule zaproponowano modele organizacyjne szkoleń "blended learning", które pokazują możliwości współpracy firm prywatnych z instytucjami edukacyjnymi w dziedzinie e-learningu. W ramach wspólnego eksperymentu firm Oracle, Incenti S.A., WiedzaNet Sp. z o.o. oraz Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2003/2004 udostępniony będzie kurs dla studentów Wydziału Inzynierii Lądowej...

 • Porównanie systemu Ilias i Moodle - przypadek użycia.
  Publikacja

  W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania darmowych systemów LMS (ang. Learning Management System) jako narzędzi wspomagających prowadzenie zajęć metodą tradycyjną F2F (ang. Face to Face). Omówiono eksperyment przeprowadzony przez dwie uczelnie trójmiejskie: Akademię Morską i Politechnikę Gdańską. Celem eksperymentu było porównanie systemu Ilias (wersja 2.4.4) z systemem Moodle (wersja 1.2).

 • WebCT - platforma i tłumaczenie.
  Publikacja

  W artykule przedstawiono doświadczenia Centrum Edukacji Niestacjonarnej i Międzywydziałowego Koła Naukowego Studentów Politechniki Gdańskiej DEC@TUG w tłumaczeniu i implementacji platform LMS (ang. Learning Management System). Krótko scharakteryzowano funkcjonalność platform BSCW I Moodle, których interfejsy zostały przetłumaczone przez członków Koła DEC@TUG w latach 2000-2003. Opisano główne funkcje platformy WebCT, takie jak...

Rok 2003