Waldemar Dzienisz - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

  • Polskie Towarzystwo Zarządzania Wiedzą

    Pełnione 2018-03-15 na stanowisku: członek towarzystwa

Członkostwo w zespołach eksperckich

  • PO WER; PO IR; PO PW

    PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

    PO WER, PO IR, PO PW - ocena projektów w zakresie działalności eksperta, kontrola realizacji projektów, itp.

wyświetlono 378 razy