Wyniki wyszukiwania dla: procesy biznesowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: procesy biznesowe

Wyniki wyszukiwania dla: procesy biznesowe

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  mgr inż. (1977; w zakresie technologii budowy maszyn i zarządzania produkcją); dr nauk ekonomicznych (1990; w zakres zarządzanie produkcją z wykorzystaniem technik informatycznych), dr. hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (2007; w obszarze zarządzania portfolio projektów innowacyjnych). Współtwórca Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1993); Prodziekan d/s kształcenia ustawicznego  dorosłych na WZiE (1999 – 2002);...

 • Badanie technologii informatycznych u dostawcy usług internetowych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono raport z badania technologii informatycznych dotyczącego analizy narzędzia, które firma wykorzystuje do zarządzania zawartością portalu (CMS). Badana firma uznała wykorzystywane narzędzia za niewystarczające w obliczu rozwoju potrzeb. Wobec tego postanowiono zweryfikować konieczność wymiany systemu na nowy oraz oszacować możliwość i opłacalność jego modyfikacji. W tym celu przeanalizowano funkcjonalności...

 • Model transformacji organizacji informatycznej

  Publikacja
  • J. Chabik

  - 2011

  W obecnych realiach przedsiębiorstw zmienia się rola informatyki. Tradycyjnie pojmowany dział informatyki był dostawcą technologii i systemów informatycznych. Tak pojmowana organizacja informatyczna dostarczała swojemu macierzystemu przedsiębiorstwu komponentów technologicznych: np. infrastruktury informatycznej: sieci lokalnych, łączy do sieci Internet, systemów klasy ERP (systemy zarządzania przedsiębiorstwem, ang. Enterprise...

 • Katedra Zarządzania

  Zespoły Badawcze

  * zarządzanie wiedzą i informacją * zarządzanie strategiczne w wyższych uczelniach * wykorzystywanie metod nieparametrycznych do pomiaru efektywności systemów szkolnictwa wyższego * modele biznesowe w zarządzaniu organizacjami * zarządzanie procesem innowacyjnym w MŚP * strategia i modele biznesu współczesnego przedsiębiorstwa * społeczeństwo informacyjne i jego wskaźniki rozwoju * zarządzanie morskimi portami jachtowymi 2 gospodarce...

 • Zapewnianie wiarygodnosci przetwarzania przy integracji komponentów usług

  Publikacja

  - 2010

  Przedstawiono problematykę Service Oriented Architecture(SOA) oraz nowoczesne metodologie integracji gotowych komponentów programistycznych.Omówiono Service Component Architecture (SCA), Cloud computing, oraz modelowanie procesów biznesowych jako metodologie zbliżone koncepcyjne do SOA. Opisano główne atrybuty wiarygodności i zestawionokonkretne techniki poprawy wiarygodno±ci. Modelowanie procesów biznesowychzaprezentowano na przykładzie...

 • Zastosowanie systemów informatycznych klasy CRM w procesach zarządzania relacjami z klientami

  Przedstawiono znaczenie i rolę systemów informatycznych w procesie zarządzania nowoczesną jednostką organizacyjną. Zaprezentowano cykl rozwojowy systemów zarządzania w dobie ciągłego zapotrzebowania na informację. Pokazano rozwój narzędzi informatycznych wspierających rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Określono pojęcie procesu biznesowego. W szczególności zwrócono uwagę na systemy typu CRM (Customer Relationship Management)...

 • Evaluation of Workflow Runtime Platforms in Service Composition

  Publikacja

  - 2012

  Typically, workflow applications are constructed from basic functionalities that may be realized by alternative services deployed in heterogeneous runtime platforms. Depending on workflow structure and selection of services, the applications differ in attributes such as price, Quality of Service (QoS) and others. In the paper, we propose a method of evaluation of workflow runtime platforms using Data Envelopment Analysis. We present...

 • Agile Methodology for Designing and Improving EnterpriseScenarios

  Publikacja

  Przedstawiona została iteracyjna metoda projektowania i ulepszania scenariuszy biznesowych. Zaproponowana metoda definiuje etapy wytwarzania scenariuszy, zestaw metryki oceny jakości scenariuszy oraz zestaw procedur usprawnieniowych, które pozwalają zwiększyć wydajność scenariuszy, ich jakość oraz użyteczność. Proste studium przypadku zostało rozważane i jego ocena jakościowo-wydajnościowa omówiona. Jako przykład realizacji metody...

 • Dynamic Analysis of Enterprise Business Scenarios

  Publikacja

  W artykule przedstawiono system wspomagający projektowanie i poprawęscenariuszy procesów biznesowych. Scenariusze są wykonywane oraz monitorowane w środowisku SOA. Zaproponowany system oferuje dynamiczne gromadzenie i ocenianie metryk scenariuszy. Na podstawie wyników analizy wydajność, jakość oraz użyteczność scenariuszy są ulepszane. Dzięki elastycznemu API, system obsługuje dowolną rozszerzalną technologię wykonania scenariuszy...

 • Związek pomiędzy technologiami informatycznymi i funkcjami biznesowymi przedsiębiorstwa

  Publikacja

  - 2005

 • Klasyfikacja metod modelowania procesów biznesowych

  Publikacja

  - 2005

  W rozdziale podjęto próbę klasyfikacji metod modelowania procesów biznesowych uwzględniając złożoność metody, cel modelowania oraz zakres modelowanych aspektów organizacji. Zawarto także opis popularnych diagramów używanych w metodologiach modelowania procesów bitznesowych. Wyjaśniono przy tym podstawowe pojęcia związane z modelowaniem procesów biznesowych w kontekście inżynierii oprogramowania oraz zarzadzania procesami biznesowymi.

 • Waldemar Dzienisz mgr inż.