Waldemar Targański - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prowadzone zajęcia

  • Technika chłodnicza
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Podstawy techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Projekt zespołowy
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Technika niskich temperatur
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Techniki niskotemperaturowe w medycynie
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

  • Techniki niskotemperaturowe w medycynie
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

  • AUTOMATYKA W TECHNICE CIEPLNEJ, CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechatronika

   Specjalność: Mechatronika stosowana

   Kierunek: Mechatronika

   Specjalność: Mechatronika stosowana

  • Technika niskich temperatur
   Wydział Mechaniczny
  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych
   Wydział Mechaniczny
  • Podstawy techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Seminarium angielskojęzyczne
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Technika niskich temperatur
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Seminarium angielskojęzyczne
   Wydział Mechaniczny
  • Seminarium angielskojęzyczne
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Techniki niskotemperaturowe w medycynie
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

  • AUTOMATYKA W TECHNICE CIEPLNEJ, CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechatronika

   Specjalność: Mechatronika stosowana

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

   Specjalność: Konstrukcja, eksploatacja

  • Technika niskich temperatur
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych
   Wydział Mechaniczny
  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

   Specjalność: Technologie, materiały, implanty

  • Technika niskich temperatur
   Wydział Mechaniczny
  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • ADVANCES IN ENERGY CONVERSION
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Green Technologies and Monitoring

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Zaawansowane metody konwersji energii
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Zielone technologie i monitoring

   Kierunek: Zielone technologie i monitoring

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

   Specjalność: Technologie, materiały, implanty

  • Seminarium angielskojęzyczne
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Rozproszone źródła ciepła
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Systemy energetyczne w gospodarce rozproszonej

  • Technika niskich temperatur
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • ADVANCES IN ENERGY CONVERSION
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Green Technologies and Monitoring

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

   Specjalność: Konstrukcja, eksploatacja

  • Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • THESIS
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • RENEWABLE ENERGY RESOURCES
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Seminarium angielskojęzyczne
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny
  • PREPARATION FOR FINAL EXAM
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • ADVANCES IN ENERGY CONVERSION TECHNOLOGIES
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Zaawansowane metody konwersji energii
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Zielone technologie i monitoring

  • ADVANCES IN ENERGY CONVERSION
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Green Technologies and Monitoring

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

   Specjalność: Konstrukcja, eksploatacja

  • Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Techniki niskotemperaturowe w medycynie
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

  • Technika niskich temperatur
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
   Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

   Kierunek: Inżynieria środowiska

   Specjalność: Inżynieria sanitarna

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

   Specjalność: Konstrukcja, eksploatacja

  • Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Seminarium angielskojęzyczne
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Techniki niskotemperaturowe w medycynie
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Praca dyplomowa
   Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

   Kierunek: Inżynieria środowiska

   Specjalność: Inżynieria sanitarna

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Technika niskich temperatur
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • ADVANCES IN ENERGY CONVERSION TECHNOLOGIES
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Zaawansowane metody konwersji energii
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Zielone technologie i monitoring

  • ADVANCES IN ENERGY CONVERSION
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Green Technologies and Monitoring

  • RENEWABLE ENERGY RESOURCES
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Techniki niskotemperaturowe w medycynie
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

  • Technika niskich temperatur
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

   Specjalność: Konstrukcja, eksploatacja

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Odzysk ciepła w urządzeniach małej i średniej mocy
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • RENEWABLE ENERGY RESOURCES
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Seminarium angielskojęzyczne
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • ADVANCES IN ENERGY CONVERSION TECHNOLOGIES
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny
  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja systemów energetycznych

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

   Specjalność: Konstrukcja, eksploatacja, diagnostyka

  • Racjonalizacja użytkowania energii
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Odzysk ciepła w urządzeniach małej i średniej mocy
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

  • Diploma seminar II
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: International Design Engineer

  • RENEWABLE ENERGY RESOURCES
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Termodynamika dla Inżynierii Mechaniczno-Medycznej
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

  • ADVANCES IN ENERGY CONVERSION TECHNOLOGIES
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Techniki niskotemperaturowe w medycynie
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

  • Racjonalizacja użytkowania energii
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • ADVANCES IN ENERGY CONVERSION TECHNOLOGIES
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechatronika

   Specjalność: Mechatronika stosowana

  • Termodynamika II
   Wydział Mechaniczny
  • Odzysk ciepła w urządzeniach małej i średniej mocy
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Renewable Energy Resources
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

   Specjalność: Konstrukcja, eksploatacja, diagnostyka

  • Advances in energy conversion technologies
   Wydział Mechaniczny
  • Termodynamika II
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

  • Termodynamika II
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Techniki niskotemperaturowe w medycynie
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

   Specjalność: Projektowanie, eksploatacja, diagnostyka

  • Renewable Energy Resources
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny
  • Advances in Energy Conversion Technologies
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

   Specjalność: Konstrukcja, eksploatacja, diagnostyka

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechatronika

   Specjalność: Mechatronika stosowana

  • Odzysk ciepła w urządzeniach małej i średniej mocy
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

   Specjalność: Konstrukcja, eksploatacja, diagnostyka

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Advances in Energy Conversion Technologies
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

wyświetlono 308 razy