Zdzisław Dzedzej - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

  • Zespół Katedry Analizy Nieliniowej i Statystyki

    W Katedrze prowadzone są badania w trzech wiodących kierunkach. Pierwszy dotyczy zastosowania metod topologicznych i wariacyjnych w układach dynamicznych, w teorii równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych oraz w teorii bifurkacji. Drugim kierunkiem badań Katedry jest zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i teorii aproksymacji. Ostatnią specjalizacją jest Geometria i Grafika Komputerowa, która istnieje od 2014 roku. Wybór...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

  • Polskie Towarzystwo matematyczne

    Pełnione 2014-01-15 na stanowisku: Prezes Odzdziału Gdańskiego

wyświetlono 1549 razy