Zygfryd Domachowski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Katedra Automatyki i Energetyki

  Mikroprocesorowe urządzenia pomiarowo-rejestrujące i systemy monitorowania wykorzystujące technologie sieciowe, systemy sterowania urządzeniami i procesami technologicznymi. Systemy sterowania w obiektach energetyki odnawialnej, skupionych i rozproszonych. Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych, procesów oraz systemów sterowania i kontroli; projektowanie interfejsów operatorskich. Systemy elektroenergetyczne i automatyki...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe

  Pełnione 1991-05-16 - 1993-05-20 na stanowisku: v-prezes

 • The American Society of Mechanical Engineers

  organizacja wielonarodowościowa

  na stanowisku: członek

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Rada Techniczna

  Polski Rejestr Statków, Polska

  opiniowanie działalności technicznej

 • zespół merytorycznej oceny wniosków

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  ocena wniosków o finansowanie projektów

wyświetlono 1126 razy