Barbara Kusznierewicz - Teaching - Bridge of Knowledge

Search

e-Learning courses

Conducted classes

Reviewed papers list

 • Fenolipidy jako nowe potencjalne składniki olejów roślinnych

  PhD thesis

  dr inż. Dobrocha Rabiej-Kozioł - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 2020

 • Wpływ przetwarzania żywności na zawartość kwasów nukleinowych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Wpływ obróbki w polu mikrofalowym na aktywność mirozynazy i degradację glukozynolanów w kapuście białej oraz porównanie właściwości prozdrowotnych produktów mięsnych o charakterze funkcjonalnym

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • New analytical methods for bioactive compounds in rice (Oryza sativa). Methods development and validation. (Nowe analityczne metody oznaczania związków bioaktywnych w ryżu (Oryza sativa). Opracowanie metody i walidacja).

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Wpływ przetwarzania na wybrane aktywności biologiczne soków jabłkowych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Wstępne badanie jednorodności kandydata na materiał odniesienia - tkanka mięśniowa śledzia

  Master thesis

  - Polietchnika Gdańska - 2013

 • Simultaneous determination of artificial food dyes and high- intensity sweeteners in chewing gums by HPLC-DAD-MS. Optimization of the analytical procedure.

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Wpływ procesu utrwalania za pomocą Mikrofalowego Sterylizatora Przepływowego EnbioJet HPM na właściwości przeciwutleniające przecierów z jagody kamczackiej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Wpływ narażenia na stres chemiczny w trakcie uprawy na aktywność biologiczną fitokompleksu kapusty

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Oznaczanie izotiocyjanianów w próbkach soków z kapusty po derywatyzacji z N-acetylocysteiną z wykorzystaniem techniki HPLC

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2011

 • Oznaczanie izotiocyjanianów w próbkach soków z kapusty po derywatyzacji z N-acetylocysteiną z wykorzystaniem techniki HPLC

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2011

 • Oznaczanie zawartości wybranych metali ciężkich w próbkach kapusty białej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2011

 • Oznaczanie wybranych metali ciężkich (Cd,Cu,Hg,Pb,Zn) w próbkach gleb i kapusty na nich uprawianej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2011

 • Oznaczanie wybranych metali ciężkich (Cd,Cu,Hg,Pb,Zn) w próbkach gleb i kapusty na nich uprawianej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańśka - 2011

 • Analiza składu i zawartości wybranych związków bioaktywnych w tkankach owoców głogu mandżurskiego, awokado, oliwnika oraz nasion tamaryndowca i jabłek

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2011

 • Badanie wpływu różnych metod utrwalania na Potencjał Biologiczny soku z aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa (Michx.)Elliott)

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2011

seen 2492 times