Food Chemistry and Technology Department - Administrative Units - Bridge of Knowledge

Search

Food Chemistry and Technology Department

Filters

total: 9

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2010
 • Photoinduced and thermal oxidation of rapeseed and sunflower oils

  Celem prezentowanych badań było porównanie stabilności oksydatywnej olejów rzepakowych i słonecznikowych. Na etapie przyspieszania utleniania zastosowano promieniowanie UV. Po naświetlaniu lotne produkty utlenienia były izolowane z fazy nadpowierzchniowej przy pomocy mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej HS-SPME(włókno DVB/CAR/PDMS) i oznaczane z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC/FID)....

  Full text to download in external service

 • The effect of transglutaminase on the properties of salmon skin-gelatin films
  Publication

  Celem pracy była enzymatyczna modyfikacja folii otrzymanych z żelatyny rybnej. Źródłem żelatyny były surowe i wędzone skóry łososia. Stwierdzono, że czas żelowania roztworu żelatyny ulegał skróceniu w obecności transglutaminazy w badanym zakresie 0,1-0,2 mg/ml. Enzymatyczne modyfikacje prowadziły do obniżenia rozpuszczalności folii, jednakże w różnym stopniu zależnym od źródła białka. Obecność DTT lub cysteiny w mieszaninie reakcyjnej...

Year 2008
Year 2007
 • Otrzymywanie i właściwości preparatów unieruchomionej termostabilnej β-glukozydazy z Sulfolobus shibatae
  Publication
  • S. Wołosowska

  - Year 2007

  β-Glukozydaza z Sulfolobus shibatae, unieruchomiona poprzez katalizowane transglutaminazą sieciowanie na żelu krzemionkowym, charakteryzuje się niewielką wrażliwością na zmiany pH w zakresie odpowiadającym kwasowości mleka i serwatki. Duża termostabilność preparatu umożliwia jego zastosowanie do hydrolizy laktozy w reaktorze działającym w podwyższonej temperaturze hamującej lub znacznie ograniczającej rozwój niepożądanych drobnoustrojów.

Year 2005
 • Aktywność przeciwutleniająca polifenoli zawartych w sokach z kapusty surowej i kiszonej podczas ich obróbki termicznej.
  Publication

  - Year 2005

  Zawartość polifenoli w soku z kapusty surowej rośnie z ~0,3mg/ml do ~12 mg/ml po 6 godz. ogrzewania, a w przypadku soku z kapusty kiszonej maleje odpowiednio z ~0,6 do ~0,14 mg/ml. Uzyskano dobrą korelację pomiędzy zawartością polifenoli a aktywnością przeciwutleniającą soków nie ogrzewanych i ogrzewanych, oznaczaną testem ABTS. Na podstawie testu β-karoten - kwas linolowy stwierdzono, że sok z kapusty surowej w całym badanym okresie...

 • Hydroliza enzymatyczna wybranych prób tłuszczów smażalniczych w obecności lipazy
  Publication

  - Year 2005

  Wybrane próbki tłuszczów stosowanych do głębokiego smażenia w punktach gastronomicznych poddawano lipolizie in vitro w obecności lipazy trzustkowej. Tłuszcze te charakteryzowały się zróżnicowaną zawartością frakcji polarnej i spolimeryzowanych triacylogliceroli (TAG). Przebieg lipolizy kontrolowano metodą HPSEC. Stwierdzono, że tłuszcze ogrzewane ulegają lipolizie znacznie trudniej niż olej świeży. Najtrudniej ulegają lipolizie...

 • Toxic components of food packaging materials
  Publication

  - Year 2005

  W rozdziale scharakteryzowano materiały wykorzystywane do produkcji opakowań do żywności i stosowane składniki dodatkowe, polepszające ich użytkowe właściwości oraz przeanalizowano możliwość migracji niektórych substancji toksycznych z tych opakowań do produktów żywnościowych.