Katedra Chemii i Technoloogii Żywności - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Chemii i Technoloogii Żywności

Filtry

wszystkich: 9

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2010
2008
2007
 • Otrzymywanie i właściwości preparatów unieruchomionej termostabilnej β-glukozydazy z Sulfolobus shibatae
  Publikacja
  • S. Wołosowska

  - 2007

  β-Glukozydaza z Sulfolobus shibatae, unieruchomiona poprzez katalizowane transglutaminazą sieciowanie na żelu krzemionkowym, charakteryzuje się niewielką wrażliwością na zmiany pH w zakresie odpowiadającym kwasowości mleka i serwatki. Duża termostabilność preparatu umożliwia jego zastosowanie do hydrolizy laktozy w reaktorze działającym w podwyższonej temperaturze hamującej lub znacznie ograniczającej rozwój niepożądanych drobnoustrojów.

2005
 • Aktywność przeciwutleniająca polifenoli zawartych w sokach z kapusty surowej i kiszonej podczas ich obróbki termicznej.
  Publikacja

  Zawartość polifenoli w soku z kapusty surowej rośnie z ~0,3mg/ml do ~12 mg/ml po 6 godz. ogrzewania, a w przypadku soku z kapusty kiszonej maleje odpowiednio z ~0,6 do ~0,14 mg/ml. Uzyskano dobrą korelację pomiędzy zawartością polifenoli a aktywnością przeciwutleniającą soków nie ogrzewanych i ogrzewanych, oznaczaną testem ABTS. Na podstawie testu β-karoten - kwas linolowy stwierdzono, że sok z kapusty surowej w całym badanym okresie...

 • Hydroliza enzymatyczna wybranych prób tłuszczów smażalniczych w obecności lipazy
  Publikacja

  - 2005

  Wybrane próbki tłuszczów stosowanych do głębokiego smażenia w punktach gastronomicznych poddawano lipolizie in vitro w obecności lipazy trzustkowej. Tłuszcze te charakteryzowały się zróżnicowaną zawartością frakcji polarnej i spolimeryzowanych triacylogliceroli (TAG). Przebieg lipolizy kontrolowano metodą HPSEC. Stwierdzono, że tłuszcze ogrzewane ulegają lipolizie znacznie trudniej niż olej świeży. Najtrudniej ulegają lipolizie...

 • Toxic components of food packaging materials
  Publikacja

  - 2005

  W rozdziale scharakteryzowano materiały wykorzystywane do produkcji opakowań do żywności i stosowane składniki dodatkowe, polepszające ich użytkowe właściwości oraz przeanalizowano możliwość migracji niektórych substancji toksycznych z tych opakowań do produktów żywnościowych.