Hydroliza enzymatyczna wybranych prób tłuszczów smażalniczych w obecności lipazy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydroliza enzymatyczna wybranych prób tłuszczów smażalniczych w obecności lipazy

Abstrakt

Wybrane próbki tłuszczów stosowanych do głębokiego smażenia w punktach gastronomicznych poddawano lipolizie in vitro w obecności lipazy trzustkowej. Tłuszcze te charakteryzowały się zróżnicowaną zawartością frakcji polarnej i spolimeryzowanych triacylogliceroli (TAG). Przebieg lipolizy kontrolowano metodą HPSEC. Stwierdzono, że tłuszcze ogrzewane ulegają lipolizie znacznie trudniej niż olej świeży. Najtrudniej ulegają lipolizie polimery TAG i dimery TAG.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Hazuka Z.: Hydroliza enzymatyczna wybranych prób tłuszczów smażalniczych w obecności lipazy// //Bromat. Chem. Toksykol. - Vol. 37, (**2005) Supl., s. 111-116 : 3 tab. - Bibliogr. 13 poz. - ISSN 0365-9445Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne ''Żywność, Żywienie - nowe wyzwania'', Białystok, 23-24 czerwca 2005. -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 209 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi