Struktura triacylogliceroli wybranych olejów i tłuszczów. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Struktura triacylogliceroli wybranych olejów i tłuszczów.

Abstrakt

Zbadano strukturę wybranych triacylogliceroli (TAG) stosując zmodyfikowaną metodę Brockerhoffa. Surowcami tłuszczowymi były oleje roślinne: rzepakowy niskoerukowy (NE), rzepakowy wysokoerukowy (WE) słonecznikowy, sojowy, oliwkowy, oraz tłuszcze zwierzęce - łój i smalec. Stwierdzono, że w przebadanych olejach roślinnych pozycję sn-2 TAG zajmują głównie nienasycone kwasy osiemnastowęglowe: kwas linolowy (C18:2) i linolenowy (C18:3), natomiast kwasy nasycone - palmitynowy (C16:0) i stearynowy (C18:0) zajmują w triacyloglicerolach tych olejów pozycje sn-1 i sn-3. Kwas oleinowy charakteryzuje się nieomal statystycznym rozmieszczeniem między pozycje sn-2 i sn-1,3 w TAG oleju rzepakowego NE, słonecznikowego, sojowego i oliwkowego, natomiast w oleju rzepakowym WE kwas ten znajduje się głównie w poz. sn-2. Cała ilość kwasu erukowego (C22:1) w oleju rzepakowym WE okupuje pozycje zewnętrzne sn-1,3 TAG. Tłuszcze zwierzęce smalec i łój charakteryzują się różnym rozkładem kwasu palmitynowego w cząsteczkach TAG. Kwas ten w smalcu zajmuje głównie poz. wewnętrzną sn-2, natomiast w łoju większa jego część umiejscowiona jest w pozycjach zewnętrznych. Kwasy nienasycone C18:1 i C18:2 w łoju zajmują głównie pozycję sn-2 a w smalcu sn-1,3. Kwas stearynowy natomiast, zarówno w łoju jak i smalcu, dominuje w pozycjach zewnętrznych sn-1,3 cząsteczek triacylogliceroli.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TŁUSZCZE JADALNE nr 38, strony 96 - 104,
ISSN: 0371-9227
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Hazuka Z., Ledóchowska E., Jurkowska A.: Struktura triacylogliceroli wybranych olejów i tłuszczów.// TŁUSZCZE JADALNE. -Vol. 38., nr. 3/4 (2003), s.96-104
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 197 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi