Andrzej Kamonciak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Analiza energetyczna autonomicznego pojazdu małej mocy z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi.

  - Rok 2004

  W rozprawie zaproponowano metodę analizy energetycznej autonomicznego pojazdu elektrycznego małej mocy. W badaniach uwzględniono wszystkie elementy składowe elektrycznego obwodu głównego tj.: źródła energii, falownika napięcia oraz silnika z magnesami trwałymi umieszczonymi wewnątrz wirnika. Rozważono rozwiązanie układu mechanicznego z bezpośrednim przekazaniem momentu z silników trakcyjnych na koła napędne. Zamodelowano w progranmie...

 • Badania symulacyjne i eksperymentalne trakcyjnego układu napędowego z silnikiem IPM.

  - Rok 2004

  silnikiem IPM zrealizowanego w Katedrze Trakcji Elektrycznej. Przedstawiono model silnika synchronicznego w osiach d-q, model obwodu sterowania i aproksymację trakcyjnych oporów ruchu w programie PSpice. Porównano zarejestrowane przebiegi charakterystycznych wielkości dla układu rzeczywistego i modelu układu napędowego przy sterowaniu w trybie regulacji momentu. Określono, w jakim stopniu badania symulacyjne trakcyjnego układu...

 • PM Motor Controller for an Electric Vehicle with Separate Wheel Drives

  Dla pojazdu z elektrycznym niezależnym napędem kół, przedstawiono propozycję hierarchicznej struktury sprzętowej, z jednostką centralną koordynującą sterowanie poszczególnymi silnikami przez sterowniki podporządkowane, realizujące regulację momentu silnika w trybie rozruchu i hamowania. Zaproponowano algorytmy sterowania silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, a także protokół komunikacji między sterownikami. Przedstawiono...

wyświetlono 217 razy