Andrzej Miszczyk - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

  • Baltic Sea Corrosion Society

    na stanowisku: członek

  • Polskie Towarzystwo Chemiczne

    na stanowisku: członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

  • Topic editor

    Pełnione 2020-07-17

wyświetlono 1115 razy