Andrzej Miszczyk - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 35

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2006
2005
 • Electrochemical approach to evaluate the interlayer adhesion of organic coatings
  Publikacja

  - 2005

  Zastosowano elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną do wyznaczania międzywarstwowej adhezji w powłokach organicznych. Zbadano różne zestawy powłok do ochrony samochodów. Zastosowano dwie elektrody wykonane z prądoprzewodzącego tuszu umieszczone pomiędzy warstwami powłokowymi. Stwierdzono, że utrata adhezji międzywarstwowej następuje podobnie jak zmiany energii aktywacji przewodnictwa jonowego w obszarze międzywarstwowym. Uzyskane...

 • Evaluation of coating systems using impedance spectroscopy
  Publikacja

  Trwałość powłokowych systemów ochronnych zależy od oddziaływań środowiska i związana jest nieodwracalnymi procesami chemicznymi i fizycznymi. Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej pozwala na określenie obszaru zastosowań danej powłoki i prognozowanie okresu jej trwałości. W pracy zamieszczono przykłady oceny trwałości systemów powłokowych stosowanych w strategicznych konstrukcjach.

 • Impedance-based sensing of the interlayer adhesion loss in organic coating systems.
  Publikacja

  - 2005

  Zmienne parametry środowiska takie jak: temperatura,wilgotność i promieniowanie UV powodują degradację własności ochronnych powłok organicznych. Stosując sensor w postaci elektrod wykonanych z prądoprzewodzącego tuszu umieszczonych pomiędzy warstwami zestawu oraz technikę spektroskopii impedancyjnej stwierdzono możliwość monitorowania utraty adhezji międzywarstwowej.

 • Quantification of interlayer adhesion in protective coating systems using impedance spectroscopy
  Publikacja

  Nowoczesne systemy powłokowe stosowane w praktyce są wielowarstwowe. Potencjalnie słabymi obszarami z punktu widzenia właściwości ochronnych są obszary międzywarstwowe. Osiągnięcie odpowiedniej przyczepności pomiędzy warstwami pozwala na polepszenie zdolności ochronnych całego zestawu. Tradycyjne metody pomiaru adhezji międzywarstwowej są destrukcyjne. Zaproponowano nową metodę oceny przyczepności międzywarstwowej przy użyciu...

2004
 • Evaluation of relative humidity effects on interfacial impedance at inter-coat interfaces.
  Publikacja

  - 2004

  Spektroskopia impedancyjna została zastosowana jako metoda niedestrukcyjna do oceny adhezji pomiędzy polimerowymi warstwami w ochronnym systemie powłokowym. Celem badań było stwierdzenie wpływu zewnętrznej wilgotności na impedancję międzyfazową. Badano system ochrony stosowany do ochrony samochodów. Zastosowano nowy sensor do detekcji rozwarstwienia i akumulacji wody w obszarze międzyfazy. Elektrody stanowią paski przewodzącego...

 • Non-destructive adhesion control.
  Publikacja

  - 2004

  W przeciwieństwie do innych metod, spektroskopia impedancyjna jest zdolna do wyznaczania adhezji międzywarstwowej np. systemu powłokowego stosowanego do ochrony samochodów basecoat/clercoat ''in situ'' i niedestrukcyjnie. Obniżenie adhezji międzywarstwowej przebiega analogicznie jak zmiany energi aktywacji przewodnictwa jonowego w obszarze międzywarstwowym, co jest mierzone przy pomocy spektroskopii impedancyjnej. Stosując przewodzące...

2003
2002

wyświetlono 207 razy