Dariusz Bochen - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 4

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2006
 • A new OSS design based on parameter sensitivity tochanges in measurements
  Publikacja

  W wyniku istniejących silnych ograniczeń praktycznych i etycznych nałożonych na eksperymenty medyczne, procedura estymacji parametrów w diagnozie i terapii jest często zagadnieniem skomplikowanym. Jeśli dane pomiarowe pobierane są w postaci próbek krwi, liczba tych próbek, a także czas obserwacji powinny być zminimalizowane. Optymalizacja eksperymentu polega na optymalizacji odpowiedniego sformułowanego kryterium będącego funkcją...

Rok 2005
 • Modyfikacje algorytmu metody relaksacyjnej w optymalizacji schematów próbkowania
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono metodę relaksacyjną stosowaną z powodzeniem przy wyznaczaniu optymalnych schematów próbkowania. Zaproponowano modyfikacje tej metody polegające na lokalnym ograniczaniu przedziału przeszukiwania optimum w kierunku oraz na wprowadzeniu kroku o zmiennej długości. Porównano skuteczność nowych algorytmów dla dwóch modeli kompartmentowych. Jako podstawę do oceny wybrano szybkość działania i odporność na zatrzymanie...

Rok 2003

wyświetlono 222 razy