Grzegorz Boczkaj - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

 • Andre Fernandes

  nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

  Tytuł dr inż. nadany 2020-12-08 przez Wydział Chemiczny

 • Patrycja Makoś

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2018-11-06 przez Wydział Chemiczny

Lista recenzowanych prac

 • Badanie radiolizy i składu wybranych olejów podstawowych

  Praca doktorska

  mgr Andrzej Olejniczak - UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU - 2024

 • COMPARATIVE SORPTION OF PENTAVALENT ARSENIC AND HEXAVALENT CHROMIUM ONTO VIRGIN AND IRON-IMPREGNATED BANANA PEDUNCLE NANO-SIZED ACTIVATED CARBONS

  Praca doktorska

  MSc ZOBIA RAZZAQ - UNIVERSITY OF GUJRAT,Pakistan - 2023

 • Fabrication and characterization of silica based nanocomposites for potential catalytic and environmental applications

  Praca doktorska

  Muhammad Yaseen - Abdul Wali Khan University Mardan (Pakistan) - 2023

 • Synthesis of Ternary Deep Eutectic Solvents for Extractive Denitrogenation and Desulfurization of Petro-Fuels

  Praca doktorska

  Tabassum Malik - University of Peshawar (Pakistan) - 2023

 • Assessment and sorptive removal of toxic heavy metals ions existing in waste water of urban industrial zones of Punjab (Pakistan)

  Praca doktorska

  Rizwan Ullah Khan - University of Gujrat (Pakistan) - 2023

 • Supercritical water oxidation of pharmaceutical wastewater

  Praca doktorska

  MYLAPILLI S V PRASAD - Indian Institute of Technology Roorkee (Indie) - 2022

 • Metal-organic framework and their chitosan composites as potential adsorbents and photocatalysts for the removal of organic pollutants

  Praca doktorska

  Tooba Saeed - National Centre of Excellence in Physical Chemistry, University of Peshawar (Pakistan) - 2022

 • Extraction and Encapsulation of Bioactive Compounds Using Ultrasound Approach: Parameter Optimization

  Praca doktorska

  Shital Balasaheb Potdar - National Institute of Technology Warangal (Indie) - 2022

 • Development of Active and Selective Bifunctional Heterogeneous Catalysts for Biodiesel Production from Mazari Palm (NannorrhopsRitchiana) Seeds Oil as Indigenous Feedstock

  Praca doktorska

  Juma Sahar - University of Peshawar (Pakistan) - 2022

 • Removal of aromatic amines and heavy metals from wastewater using nanoadsorbent

  Praca doktorska

  SEHASPREET KAUR TOOR - Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala (Indie) - 2019

 • Studies on the treatment of the human urine using electrochemical advanced oxidation process

  Praca doktorska

  JAYISHNU SINGLA - Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala (Indie) - 2019

 • Badanie kinetyki zmian starzeniowych paliw z wykorzystaniem sygnału optycznego

  Praca doktorska

  mgr inż. Paweł Bukrejewski - Politechnika Warszawska - 2018

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr Saqib Ali - 2024

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr Muhammad Alamzeb - 2024

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr Syed Zakir Hussain Shah - 2024

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr Ashfaq Ahmad Khan - 2022

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr Muhammad Farooq - 2022

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr Muhammad Hamayun - 2021

wyświetlono 9909 razy