Jan Kozicki - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Boost Consulting, Boost C++ libraries

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 1995-01-01 - 2100-01-01 na stanowisku: recenzent - udział w głosowaniu dotyczącym akceptacji wniosku o przyjęcie proponowanej biblioteki do standardu Boost C++

 • COSPAR, Committee on Space Research

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2007-01-01 - 2100-01-01 na stanowisku: członek

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Członek zespołu eksperckiego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców MNiSW (od 2011 roku)

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, MNiSW, Polska

  Ocena wniosków o stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.

wyświetlono 1679 razy