Małgorzata Gawrycka - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów

  * analizy finansowej przedsiębiorstwa, * prognozowania upadłości przedsiębiorstwa, * bankowości, * zarządzania finansami przedsiębiorstw, * zarządzania finansami publicznymi, * zarządzania finansami gospodarstw domowych, * inwestycji alternatywnych, * funkcjonowania rynków finansowych w tym w warunkach kryzysu.

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Członkini Grupy Eksperckiej zasoby pracy ds. Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020-2030 .

  Marszałek Województwa Pomorskiego, Polska

  opinie w zakresie rynku pracy, nowych zawodów, kształcenia ustawicznego i pozyskiwania talentów

 • Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dla potrzeb przeglądu śródokresowego w tym zapisów ram i rezerw wykonania

  Zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach konsorcjum IBC Group Central Europe Holding SA oraz Fundacja Rozwoju badań Społecznych

  Przygotowywanie raportów na temat oceny wdrażanych przedsięwzięć z wykorzystaniem metody delfickiej

 • Konsultant merytoryczny w obszarze kształcenia

  Forum Wizja Rozwoju

  Ocena potencjału zasobów pracy w regionie, proces ustawicznego kształcenia

 • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, obszar Zasoby pracy

  Marszałek Województwa Pomorskiego, Polska

  Opinie na temat strategii w obszarze zasobów pracy, nowych zawodów, kształcenia ustawicznego i pozyskiwania talentów

 • Wpływ realizacji NSRO 2007-2013 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce

  Konsorcjum projektowe Evalu sp zoo i WYG PSDB sp zoo na zlecenie

  ekspert w obszarze rynku pracy - warsztat Design Thinking

wyświetlono 1425 razy